< All Topics
Print

Pridanie/priradenie zákonného zástupcu

1. Prejdeme na profil dieťaťa, ktorému chceme priradiť zákonného zástupcu -> záložka „Zákonní zástupcovia“.

2. Kliknutím na tlačidlo „plus“ sa nám zobrazí pop-up okno s dvoma možnosťami.

  • Nájdi medzi existujúcimi osobami – možnosť vybrať osobu, ktorá už je zadaná v Tee-pee.
  • Vytvor nového zákonného zástupcu – osoba nebude členom DOMKY, vytvorí sa jej iba účet pre správu priradených detí.

3. Po priradení zákonného zástupcu je potrebné pozvať ho do Tee-pee (ak ešte nemá vytvorený účet).

Table of Contents