How Can We Help?

< All Topics
Print

Pridanie osoby do jednotky

Kliknite na jednotku, do ktorej chcete pridať novú osobu (člena):

V záložke Ľudia kliknite na ⊕ v pravom hornom rohu:

Vyplňte všetky povinné údaje v poliach označených hviezdičkou a kliknite na Pokračovať:

Následne sa zobrazia 2 možnosti pridania osoby:

1. Odoslať elektronickú prihlášku – vyberte ju v prípade, že si údaje cez elektronický formulár vyplní  sám člen alebo jeho rodič.

Pre zaslanie elektronickej prihlášky je potrebné zadať e-mail člena alebo jeho rodiča a zvoliť, či má mať  konto v Tee-pee – v takom prípade zaškrtnite voľbu Pozvať do Tee-pee a kliknite na Odoslať.  Následne mu bude poslaná e-mailom linka na registračný formulár používateľa do systému Tee-pee.  

Ak možnosť Pozvať do Tee-pee nebude zvolená, príde mu e-mail s linkou na elektronickú prihlášku.  Osobu je možné kedykoľvek pozvať do systému Tee-pee z profilu danej osoby.

2. Vytvoriť osobu – vyberte ju v prípade, ak chcete sami vyplniť údaje o novej osobe (členovi)

Je potrebné vyplniť povinné polia, ktoré sú označené hviezdičkou. Následne na spodnej časti stránky  kliknite na Uložiť osobné údaje v záložke Údaje alebo Uložiť kontaktné údaje v záložke Kontakty.

AK pri vytváraní zadáte údaje takej osoby, ktorá už v systéme existuje, budete na to upozornený, a danú  osobu si môžete pridať do jednotky. 

Nikdy nevypĺňajte fiktívne údaje (napríklad zlý dátum narodenia)!

Table of Contents