< All Topics
Print

Pridanie funkcie osobe

Na úrovni každej jednotky môže používateľ, ktorý má administrátorské oprávnenie pre danú jednotku,  zaevidovať ľudí, ktorí majú funkciu v danej jednotke. Zvoľte si jednotku, prejdite na záložku Funkcie a kliknite na ⊕.

V okne Pridať funkciu vyplňte povinné polia označené hviezdičkou. Funkciu je možné pridať aj osobe,  ktorá nie je členom danej jednotky, prípadne jej podriadenej jednotky. Po zvolení Funkcie a Dátumu  začatia funkcie kliknite na Uložiť.

Informácie o členstve v jednotkách a funkciách osoby nájdete v profile osoby v záložke Členstvo. Záznam o funkcii je rovnaký ako záznam o členstve, je však doplnený o pridelenú Funkciu.

Table of Contents