How Can We Help?

< All Topics
Print

Prezenčná listina

K danému podujatiu si môžete vytlačiť Prezenčnú listinu v PDF formáte so zoznamom všetkých
prihlásených účastníkov kliknutím na ikonku tlačiarne v pravom hornom rohu vedľa tlačidiel Odhlásiť,
Pridať a Pozvať. Môžu tak urobiť tí, čo majú právo upravovať dané podujatie.

UPOZORNENIE: Používajte výlučne prezenčnú listinu z Teepee a jej prázdny ekvivalent posielaný
v mailoch. Staré typy prezenčných listín nepoužívajte.

Table of Contents