< All Topics
Print

Presun osoby medzi jednotkami

Prejdite na jednotku, v ktorej sa nachádza osoba, ktorú si prajete presunúť do inej jednotky.

V záložke Ľudia vyhľadajte osobu alebo osoby, ktoré si prajete presunúť. 

Ak chcete presunúť len jednu osobu, môžete tak urobiť cez tlačidlo Individuálna akcia v riadku danej  osoby, kde vyberiete Presunúť

Ak chcete presunúť viac osôb naraz, označte všetky osoby, ktoré chcete presunúť.

Stlačte tlačidlo Hromadná akcia a vyberte Presunúť.

V novom okne zadajte názov novej jednotky alebo jej časť, vyberte jednotku zo zoznamu a stlačte  Presunúť.

Daná osoba alebo osoby budú presunuté do vybranej jednotky. Záznamy o členstve osoby v jednotke je možné si prezrieť v profile každej osoby v záložke Členstvo.

Table of Contents