< All Topics
Print

Preddefinovaný registračný poplatok pre stredisko

Registračné poplatky sú v systéme preddefinované. Neviete teda pridať nové, alebo modifikovať tie ktoré tam sú. V prípade, že v systéme nie je definovaná Vami požadovaná výška poplatku , kontaktujte administrátora Tee-pee.

Na záložke “Nastavenia” je možné zvoliť preddefinovanú výšku registračného poplatku. Zvolený poplatok sa automaticky nastaví každej osobe pri vytváraní novej registrácie. Počas registrácie sa tento poplatok dá individuálne meniť jednotlivým osobám, prípadne všetkým naraz – bude ukázané neskôr.

Nastavenie registračného poplatku nezabudnite uložiť.

Table of Contents