How Can We Help?

< All Topics
Print

Podujatia

Po kliknutí na Podujatia v hlavnom menu sa ti zobrazí prehľad podujatí.

V časti Všetky, sa zobrazujú všetky podujatia, ktoré sú danej osobe dostupné. 

Po rozkliknutí podujatia vidíš:

  • základné informácie, ktoré vieš zmeniť vpravo cez trojbodkové menu,
  • prihlásených účastníkov, 
  • záverečnú správu (=správa z podujatia), ktorá sa vypĺňa a odosiela na schválenie
  • štatistiky účastníkov podujatia

Na podujatia vieš pozývať ľudí, alebo ich priamo pridávať. Ľudia, ktorí majú účet, sa vedia na podujatia aj sami prihlasovať.

Z týchto prihlásených ľudí sa automaticky počítajú štatistiky, aj sa vypĺňa záverečná správa. Takisto sa všetci prihlásení nachádzajú na vygenerovanej prezenčke, ktorú len vytlačíš a dáš účastníkom podpísať. Prezenčku si vieš stiahnuť kliknutím na symbol tlačiarne vpravo hore.

Table of Contents