How Can We Help?

< All Topics
Print

Odobratie osoby z jednotky

Zvoľte si jednotku, z ktorej chcete odobrať osobu alebo viaceré osoby.

V záložke Ľudia vyhľadajte osobu alebo vyberte viac osôb označením zaškrtávacieho políčka pri mene.

Kliknite na Individuálnu alebo Hromadnú akciu a vyberte Ukončiť členstvo

Zadajte dátum ukončenia členstva. K tomuto dátumu bude členstvo danej osoby v jednotke  ukončené. Po tomto dátume sa osoba prestane zobrazovať v zozname Ľudia v danej jednotke.  Následne kliknite na tlačidlo Uložiť. 

UPOZORNENIE: Ak ukončíte osobe členstvo vo všetkých kolektívoch, prestane sa zobrazovať aj  v stredisku.

Table of Contents