How Can We Help?

< All Topics
Print

Novinky v Teepee verzia 1.5.0

Zobrazenie a prístup k bývalým členom Jednotky

Nová záložka v jednotke „Bývalí členovia“:

 • Záložka umožňuje zobrazenie bývalých členov jednotky, ktorí mali v minulosti členstvo v jednotke a aktuálne sú neaktívni v organizácií – nemajú žiadne aktívne členstvo v žiadnej jednotke. (Tento zoznam neobsahuje bývalých členov jednotky, ktorí majú aktívne členstvo v inej jednotke (status: Aktívny)!)

Nové parametre filtrovania pre zoznam členov v jednotke

 • Nový parameter filtrovania PRIMÁRNE ČLENSTVO/ČLENSTVO: 
  • nový filter: Primárne členstvo: umožňuje zobraziť iba osoby, ktoré majú na danej úrovni jednotky primárne členstvo (nezahŕňa osoby, ktoré majú primárne členstvo v podradených jednotkách danej jednotky).
  • nový filter: Členstvo (bežné, nie primárne): umožňuje zobraziť iba osoby, ktoré majú na danej úrovni jednotky bežné členstvo (nezahŕňa osoby, ktoré majú na danej úrovni primárne členstvo alebo členstvá v podradených jednotkách danej jednotky).
 • Nový parameter filtrovania VEKOVÉ SKUPINY:
  • nové filtre umožňujú filtrovať osoby zo zoznamu zobrazených osôb podľa zadefinovaných vekových skupín.

Reporty Jednotky – Prepojenie na profil Jednotky

 • Pridanie novej sekcie “Ďalšie” pre zobrazenie stĺpcov:
  • Link na profil Jednotky,
  • Link na profil detail.
 • Nový stĺpec „Link na profil Jednotky“ – klikateľná ikonka:
  • po kliknutí na ikonku budete presmerovaný v novej karte na profil danej jednotky.
 • Nový stĺpec „Link na profil detail “ – URL link profilu Jednotky (iba text):
  • Po skopírovaní URL linku do prehliadača bude používateľ presmerovaný na profil danej jednotky. 

Reporty Ľudia – Prepojenie na profil osoby

Pridanie novej sekcie “Ďalšie” pre zobrazenie stĺpcov:

 • Link na profil osoby,
 • Link na profil detail.
 • Nový stĺpec „Link na profil osoby“ – klikateľná ikonka:
  • po kliknutí na ikonku budete v novej karte presmerovaný na profil danej osoby.
 • Nový stĺpec „Link na profil detail “ – URL link profilu osoby (iba text)
  • po skopírovaní URL linky do prehliadača budete presmerovaný na profil danej osoby.

Reporty/Ľudia – Súhlasy

 • Stĺpec Udelené súhlasy – za každým názvom udeleného súhlasu bude v zátvorke spolu s dátumom udelenia zobrazené Meno a Priezvisko osoby, ktorá udelila súhlas.
 • Stĺpec Odobrané súhlasy – za každým názvom odobraného súhlasu bude v zátvorke spolu s dátumom odobratia zobrazené Meno a Priezvisko osoby, ktorá odvolala súhlas.
 • stĺpec Neudelené súhlasy (súhlasy, ktoré neboli nikdy udelené a následne odobrané) – bez zmeny – zobrazuje sa iba názov súhlasu.
 • Historické udelené/odobrané súhlasy – v prípade historických súhlasov, ktoré boli udelené/odobrané pred implementovaním funkcionality doťahovania mena a priezviska osoby, ktorá súhlas udelila/odobrala (takéto súhlasy v GDPR tabe v profile osoby nemajú zobrazené meno) sa v Reportoch pre vybrané súhlasy zobrazuje prednastastavený text: SYSTÉM.
 • Meno a Priezvisko osoby, ktorá udelila/odvolala súhlas zobranené v časti Reporty korešponduje s údajmi zobrazenými v Profile danej osoby, ktorej sa súhlasy týkajú v záložke GDPR.
Table of Contents