How Can We Help?

< All Topics
Print

Nastavenie dobrovoľníctva

 • Nastavte Dobrovoľníctvo všetkým dobrovoľníkom v stredisku
  • Poďme sa pochváliť, koľko dobrovoľníkov v organizácii máme! V profile osôb je údaj Dobrovoľníctvo, dá sa nastaviť aj hromadne na karte Ľudia. Pri dobrovoľníkoch sa zobrazí pri mene malé modré srdiečko ♥ 
  • Ako dobrovoľníkov označte všetkých, ktorí sú:
   • animátori a spoluanimátori, hlavní vedúci a vedúci ZK
   • ale aj ľudí, ktorí pomáhajú v stredisku akoukoľvek dobrovoľníckou činnosťou, aj nepravidelnou (organizátori podujatí, táboroví vedúci, zvukári, technici, účtovníci, Tee-pee, písanie projektov, upratovanie, PR, správcovia webu, sociálnych sietí, hudobníci, každá ďalšia dobrovoľnícka činnosť v stredisku…)
Table of Contents