How Can We Help?

< All Topics
Print

Hierarchia systému

Na úvod sa dočítaš ako je systém usporiadaný. Celý systém funguje na hierarchii organizačných jednotiek. Najvyššou jednotkou je sekretariát, pod ktorým sú strediská. Každé stredisko má pod sebou základné kolektívy (ďalej len kolektív alebo ZK). ZK je teda podjednotkou strediska a stredisko je podjednotkou sekretariátu. Osoby sú zaradené v jednotkách – majú členstvo v jednotkách. Niektoré osoby majú aj účet v Teepee a niektoré aj nejakú funkciu či oprávnenia (používateľskú rolu). Väčšina osôb by mala byť členom nejakého ZK, čím sa automaticky stáva členom strediska. Môžu existovať aj ľudia, ktorí nie sú členmi žiadneho kolektívu, ale sú zaradení priamo pod stredisko.

Table of Contents