How Can We Help?

< All Topics
Print

Členstvo, funkcie, oprávnenia, účet

Budeme rozlišovať niekoľko pojmov týkajúcich sa osoby, jej členstva a úloh v organizácii a systéme. Pozorne čítaj, budeme tieto označenia používať.

Osoba je členom jednotky, ak je zaradená v jednotke. Tým sa stáva automaticky členom všetkých nadradených jednotiek, aj keď to nemá vyslovene nikde napísané. Toto členstvo sa dá pozrieť v profile osoby na karte Členstvo v časti Členstvo v jednotkách.

Osoba je Členom (Domky), ak je registrovaná na daný kalendárny rok. (Niekedy povieme “registrovaný člen”, aby bolo jasné, že sa hovorí o členstve v Domke, nie o členstve v jednotkách). Stav členstva sa zobrazuje na karte Ľudia pravo pri každej osobe. Má tri možné stavy: Nečlen, Čakajúci, Člen. Takisto sa zobrazuje v profile osoby na karte Členstvo v časti Údaje o členstve a História členstva.

Funkcia reprezentuje reálnu funkciu osoby v jednotke (vedúci strediska, ekonóm, hlavný vedúci ZK…). Funkcie vieme nastaviť v jednotkách na karte Funkcie. Zobrazujú sa tiež v profile osoby na karte Roly v časti Funkcie

Používateľská rola určuje, k akým údajom má osoba prístup a čo s nimi môže robiť (zobrazovať, upravovať, vymazávať…). Používateľskú rolu vieme prideliť len osobe, ktorá má účet v Teepee. Používateľské roly vieme nastaviť v jednotkách na karte Používateľské roly. Zobrazujú sa tiež v profile osoby na karte Roly v časti Používateľské rolyÚčet môže mať každá osoba v Teepee. Musí však dostať pozvánku od iného užívateľa. Užívateľ (osoba s účtom) môže ale nemusí mať priradené nejaké používateľské roly..

Table of Contents