Blog

Súhrn nápadov na online stretká

Súhrn nápadov na online stretká

Ponúkame vám niekoľko konkrétnych námetov, ktoré sa zdieľali na stretnutí S.O.S.

AKTUALIZÁCIA 14. 04. 2021

Univerzálne hry, ktoré fungujú aj v online aj v offline svete

 • BINGO – žrebovanie čísiel, víťazi: štyri rohy, diagonála, plné pole…
 • Kocky – bodovanie si vymyslíš alebo nájdeš na nete, len kocky musí mať každý vlastné
 • Obesenec – kresliť do ZOOMu, alebo použiť www.learningapps.org
 • Pantomíma – najlepšie, keď dáš tému alebo rovno píšeš slová hráčom do chatu
 • Origami výzva – na nete nájdeš plno návodov, kto origami dokončí skôr vyhráva
 • Kimova hra – viacero spôsobov:
  • klasika – ukážeš na 20-30s obrázok s množstvom predmetov, hráči musia uhádnuť, (napísať a poslať do chatu) čo najviac predmetov si zapamätali…
  • Čo chýba?  – ukážeš hráčom veci, obrázky na určitý čas, potom zoberieš jednu vec, tak aby to nevideli a oni musia uhádnuť, ktorá to bola
 • Spoločne napočítať do 10 / 20… – každý z účastníkov má zavreté oči, ak sa stane, že naraz povedia dvaja a viac ľudí jedno číslo, hra začína odznova.

 • Hádaj na čo myslím…
 • Kto som? – do chatu každého hráča napíšeš, kto je…, deti navzájom hádajú…
 • Letí, Letí, …       
 • Sadnúť si, postaviť sa – otázky a odpovede: áno = Sadnúť si, nie = Postaviť sa
 • ÁNO/NIE otázky – papier, na ktorom je napísané ÁNO a z druhej strany NIE
 • Kubo velí …       
 • Nájdite a prineste… – 10 vecí, 3 veci so spoločnou vlastnosťou
 • 2 pravdy, 1 lož – 3 vety a deti hádajú, ktorá je nepravdivá
 • Zážitky z detstva – každý povie nejaký príbeh z detstva, ostatní hádajú, či je pravdivý alebo vymyslený
 • Fotky z detstva – decká pošlú pred stretkom fotky z detstva, pripravíš koláž s fotkami a decká musia hádať, kto je to. Môžeš pridať aj fotky iných ľudí (animátori, celebrity)
 • Kresli podľa opisu – hráč sa snaží nakresliť niečo podľa opisu (napr.: nakresli kruh v ňom 2 bodky a pod nimi zaoblenú čiaru = smajlík)
 • 1 písmeno = veta – 1 písmeno = začiatočné písmeno na začiatku každého slova vo vete
 • Abecedný príbeh – začiatočné písmeno slov podľa abecedy. Výsledok – príbeh
 • Dokonči príbeh 1 – prečítaš časť príbehu a deti ho dokončia
 • Dokonči príbeh 2 – každý 1 slovo / každý 1 veta
 • Obrázkový príbeh – na základe niekoľkých obrázkov, ktoré nazdieľaš, musia hráči vytvoriť príbeh

 • Zoomed it out – zoomneš na nejaký obrázok a potom postupne odďaľuješ až kým neuhádnu čo to je
 • Uhádni zvuk – jeden hráč spraví nejaký zvuk (môže pustiť aj z telefónu), ostatní hádajú
 • Kde som? – hráči si zmenia background na nejaké miesto a ostatní musia hádať kde je
 • Sochy – pustíš hudbu a zastavuješ, podľa toho stoja aj hráči.

Stránky, na ktorých nájdeš akýkoľvek zvuk – vtáčiky, vodu, gregoriánsky chorál, zvukové pozadie z reštaurácie,…
Background Noises • Ambient Sounds • Relaxing Music | myNoise ®Spring Walk • Relaxing Nature Sounds Wandering Ambience (mynoise.net)