24.09.2019 11:09

Správy zo strediska - Nová Dubnica - Duchovné cvičenia starších animátorov

Správy zo strediska - Nová Dubnica - Duchovné cvičenia starších animátorov
Svätý Ján Bosco pri svojej pedagogickej skúsenosti staval na štyroch dôležitých prvkoch pri odovzdávaní viery novým generáciám. Na týchto prvkoch postavil aj svoje dielo. Jeho oratórium bolo pre jeho žiakov ihriskom, školou, kostolom a napokon domovom. O tieto štyri prvky sa usilujeme aj v našom novodubnickom saleziánskom stredisku.

 

 

 

 

 

Preto okrem voľnočasových aktivít sa usilujeme mladým vytvoriť aj priestor osobného prijatia, ale napokon cez duchovné ponuky ich chceme priviesť ku Kristovi.

 

 

 

 

Jednou z týchto duchovných ponúk sú aj duchovné cvičenia. Osem starších animátorov nášho strediska prijalo pozvanie  a 12. – 15. septembra strávili v tichu, rozjímaní a modlitbe. V tichom prostredí podhorskej obce Zubák, v pastoračnom centre sv. Vendelína miestnej farnosti, mali možnosť uvažovať nad posolstvom Matúšovho evanjelia, kde sa nechali inšpirovať príbehom Petra kráčajúceho po hladine mora za Ježišom. „Ak chceš chodiť po vode, musíš vystúpiť z lode.“

 

 

 

 

V dvoch úvahách dopoludnia a jednej popoludní boli vovádzaní do tajomstva odovzdanosti do Ježišových rúk, i keď to niekedy nemusí byť práve v súlade s našou ľudskou skúsenosťou.

 

 

 

 

Prajeme im, aby Božie slovo aj naďalej v nich pracovalo, aby sa tak ich život stával čoraz viac životom odovzdaným do rúk Krista. A tiež spoločne prosíme v modlitbe aj za ostatných mladých z nášho strediska, aby tiež našli odvahu urobiť vo svojom živote niečo, čo ich vieru posunie znova o krok dopredu.

 

 

Text: Jozef Ragula SDB

Foto: Peter Mičian

 

Domka sekretariát

 

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                          Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco