03.10.2017 10:45

O2H skrytá v katechézach pre naše stretká!

O2H skrytá v katechézach pre naše stretká!
Ako tému pre SDM na rok 2018 vybral Svätý Otec doslova „anjelský“ hlas: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.“ (Lk 1, 30) Téma nesie podtitul: Odvaha žiť v prítomnosti. Najbližšie Svetové dni mládeže budú v Paname, pre ktorú je voda mimoriadne kľúčová – je to krajina obmytá oceánmi...

...krajina známa svojím dychberúcim Panamským prieplavom, dažďovými pralesmi aj obdobím dažďov, kvôli ktorým sa SDM budú konať už v januári 2019! Predtým nás však čaká Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove.

 

Ak si známy vzorec vody H2O napíšeme a prečítame odzadu, dostaneme O2H resp. „o-dva-ha“. Predstavujeme vám spoločnú duchovnú prípravu na P18 aj SDM v Paname s názvom Odvážny rok, ktorá spája odvahu so symbolikou vody.

 

S odvahou spolu vykročme na cestu a nechajme sa dennodenne prekvapovať Bohom. On naše spoločné úsilie a zápas o dušu mladého človeka isto nenechá „len tak”. Ale o tom si sa isto už veľakrát sám presvedčil... Nenechajme si tie zázraky pre seba. Podeľme sa o ne! Objavme všetky možnosti komunikácie, aby sme svetu ponúkali vždy viac dobra. Pochopiteľne, chce to našu odvahu...

 

S vďakou za BOHaté ovocie, ktoré priniesli duchovné prípravy na NSM P15 (Čistý rok) a SDM 2016 v Krakove (Milosrdný rok) ponúkame vštkým, ktorí žijú s mladými a pre mladých spoločnú duchovnú prípravu na NSM P18 a SDM v Paname s názvom Odvážny rok.

Odvaha bola silnou témou pápežových príhovorov počas SDM v Krakove: „Priatelia, Ježiš je Pánom rizika, (...) a nie Pánom komfortu, istoty a pohodlnosti. Na to, aby sme nasledovali Ježiša, je potrebné mať dávku odvahy, je potrebné rozhodnúť sa zameniť gauč za pár topánok, ktoré ti pomôžu kráčať po cestách, o ktorých si nikdy ani nesníval a ani len na ne nepomyslel... 

 

 

Opäť sme teda so Svätým Otcom naladení na rovnakú vlnovú dĺžku, resp. plavíme sa na rovnakej lodi. A vlny a lode asociujú vodu...

 

Najbližšie Svetové dni mládeže budú v Paname, pre ktorú je voda mimoriadne kľúčová – je to krajina obmytá oceánmi, krajina známa svojím dychberúcim Panamským prieplavom, dažďovými pralesmi aj obdobím dažďov, kvôli ktorým sa SDM budú konať už v januári!

A tu sme pri milej slovnej hračke. Ak si známy vzorec vody H2O napíšeme a prečítame odzadu, dostaneme O2H resp. „o-dva-ha“. Odvážny rok teda spája odvahu so symbolikou vody. Niektorí biblisti nazývajú Jánovo evanjelium aj evanjeliom vody, ktorou je Kristus. Navyše postavy Jánovho evanjelia prechádzajú často odvážnym procesom dozrievania vo viere. Títo biblickí ľudia prešli skúsenosťou s Kristom, ktorá ich menila. 

A to chceme ponúknuť aj dnešným mladým ľuďom.

Na najbližší školský rok sme si vybrali 9 postáv z Jánovho evanjelia, ktoré súvisia

s vodou a s odvahou:

 

Jn1 –Ján Krstiteľ pri Jordáne – O2H zmeniť sa;

Jn2 –Ježišova matka Mária na svadbe v Káne Galilejskej – O2H dôverovať;

Jn3 –Nikodém uvažujúci nad narodením z vody a z Ducha – O2H rozmýšľať;

Jn4 –Samaritánka pri Jakubovej studni – O2H žiť v pravde;

Jn5 –chromý pri rybníku Betsata – O2H nechať sa uzdraviť;

Jn6 –Peter kráčajúci po rozbúrenom mori – O2H uveriť;

Jn9 –slepec pri rybníku Siloe – O2H uvidieť;

Jn19 –stotník, krv a voda z Ježišovho boku – O2H vydať svedectvo;

Jn20 –slzy Márie Magdalény – O2H milovať.

 

Duchovná príprava Odvážny rok bude teda obsahovať deväť katechéz.

„Studnicou“ každej katechézy je list pre mladých, ktorý ponúka čerstvý dúšok odvahy. Autori listov sú skúsení sprievodcovia mladých ľudí dobre poznajúci ich smäd – o. biskup Marek Forgáč, biblista František Trstenský, kňazi Andrej Darmo, Patrik Balázs, Dominik Markoš a viacerí rehoľníci – františkán brat Filip Čierny, sestra Chantal Fukasová – vykupiteľka, vincentín Pavol Noga a redemptorista Miroslav Bujdoš.

 

Tak ako pri Čistom a Milosrdnom roku,  súčasťou katechéz budú aj modlitby, adorácie a najmä originálne aktivity vhodné na hodiny náboženstva, na stretká, či na formáciu birmovancov. Pod tie sa podpíšu tri veľké spoločenstvá pracujúce s mládežou – saleziáni, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže a Projekt Godzone.

 

Novinkou Odvážneho roka bude „Máriina cesta“ – seriál, ktorý pripravujeme s rožňavským otcom biskupom Stanislavom Stolárikom, v ktorom predstavíme známe aj menej známe mariánske modlitby rečou mladých – ako vznikli, prečo vznikli a v čom spočíva ich sila.

 

Pri snívaní o Odvážnom roku sme mali veľmi odvážne túžby a mnohé z nich sa stávajú krásnou skutočnosťou. Každý mesiac vám darujeme originálnu pieseň z dielne najznámejších slovenských gospelových interpretov - Sima Martausová, Dominika Gurbaľová, Eva Hrešková, Heartbeat, Poetica Musica, F6, FireFly, Lámačské chvály a ESPÉ. Ku každej téme píšu talentovaní veriaci divadelníci pôvodný scenár na krátku divadelnú hru, ktorú môžete nacvičiť v škole, či vo farnosti. Hrať divadlo a postaviť sa pred publikum vyžaduje predsa riadnu dávku odvahy... J. A napokon – Odvážny rok zaujal aj kresťanských výtvarníkov, ktorí stvárnia rôzne odtiene odvahy do plošných, či priestorových umeleckých diel...

 

Odvážny rok začína 30. septembra 2018 – symbolicky v deň blahorečenia dona Titusa Zemana. Je dokonalým príkladom odvážneho mladého človeka, ktorý sa brodil v riekach, aby pomohol mnohým ďalším študovať v zahraničí. Voda a odvaha...

 

Prvú katechézy nájdete na webovej stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk,  odkiaľ sa budú dať všetky materiály bezplatne stiahnuť a verejne šíriť. Ostatné katechézy budú zverejnené vždy prvého v mesiaci – teda druhá katechéza 1. 11. 2018, tretia 1. 12. 2018, ... a posledná – deviata – 1. 6. 2019.

 

Preto dvíhame plachty a opúšťame stojaté vody komfortu. Plavba za dobrodružstvom začína!

 

Za Radu pre mládež a univerzity KBS

PaedDr. Pavol Danko

Viac na: www.narodnestretnutiemladeze.sk

Kristína Zelná

 

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                          Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco