20.03.2017 15:12

Na Slovensko prichádza nadácia ACN

Na Slovensko prichádza nadácia ACN
Nadácia ACN - Aid to the Church in Need (u nás známa skôr ako Kirche in Not) tu otvára svoju 24. národnú kanceláriu. Deje sa tak v mimoriadnom roku 70. výročia založenia ACN, 100. výročia fatimských zjavení a ako ovocie Svätého roku milosrdenstva. Slovenská kancelária bude niesť meno „ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi“ a jej patrónom bude svätý Jozef.

K otvoreniu ACN Slovensko je pripravený niekoľkodňový sprievodný program, ktorého súčasťou je predstavenie diela a poslania nadácie ACN vo svete a na Slovensku, ako aj svedectvo o prenasledovanej Cirkvi vo svete, o ktoré sa podelí Mons. Jean - Abdo Arbach, arcibiskup melchitskej gréckokatolíckej cirkvi z Homsu v Sýrii. Vyvrcholením programu bude pontifikálna svätá omša v Dóme sv. Martina dňa 25. marca 2017 o 18.00 hod., ktorú bude celebrovať Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. Na túto svätú omšu je pozvaná aj široká verejnosť.

 

V súčasnosti asi 200 miliónov ľudí na svete nemôže praktizovať svoju vieru. Základné právo na náboženskú  slobodu nie je zaručené vo viac ako 80 krajinách sveta. Kresťania sú dnes prenasledovaní, diskriminovaní alebo utláčaní vo viac ako 40 krajinách.

 

 

Slovensko má v živej pamäti, čo znamená byť prenasledovanou Cirkvou. Duchovná a materiálna obnova Cirkvi na Slovensku si vyžadovala a stále vyžaduje nemálo modlitieb, ľudského úsilia, ale aj financií. ACN poskytla Slovensku za posledných 24 rokov podporu vo výške viac ako 32 miliónov eur.

 

 

"Vďaka všetkým ľuďom na Slovensku i vo svete, ktorí celé roky pomáhajú trpiacim zmierňovať ich bolesť - materiálne i duchovne. Slovensko vie, čo znamená prenasledovanie, vzrastanie z mála. Ale tiež vie, čo je to vďačnosť a radostné dávanie, ktoré robí človeka celistvou bytosťou. Zakladateľ nadácie, páter Werenfried van Straaten povedal: „Oni sú skúšaní vo viere, my sme skúšaní v láske." S celosvetovou rodinou dobrodincov sme pozvaní chrániť veľkodušnou láskou základné hodnoty ľudskosti a kresťanstva. Pridávame sa k tejto rodine, pretože láska nemá strach z konkrétnej pomoci,

v ktorej stretáva človek človeka. A tak stretáva Boha,"  uviedla Martina Hatoková, riaditeľka národnej kancelárie ACN Slovensko.

 

ACN je celosvetovou katolíckou dobročinnou a pastoračnou organizáciou (v roku 2011 bola povýšená pápežom Benediktom XVI. na nadáciu pápežského práva), ktorej poslanie je zamerané na poskytovanie materiálnej a duchovnej pomoci Cirkvi všade tam, kde je prenasledovaná, utláčaná terorom a násilím alebo kde trpí hmotnou núdzou. Podporuje každoročne približne 6 000 projektov vo viac ako 140 krajinách, kde podnecuje a vyzýva k pastoračnej pomoci. Organizovaná pomoc sa uskutočňuje výlučne prostredníctvom súkromného darcovstva, keďže nadácia nie je financovaná zo žiadnych verejných zdrojov. Nadáciu podporuje viac ako 400 000 darcov po celom svete. Len v roku 2015 vyzbierala ACN vyše 120 miliónov eur z darcovských príspevkov.

 

Viac sa o poslaní a charizme ACN nájdete na www.acn-slovensko.org.

Kristína Zelná

 

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                          Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco