Bratislava 02.12.2013 10:17

Laura oslavuje 20-tku!

Laura oslavuje 20-tku!
Stretká, oratká, krúžky, podujatia duchovného charakteru, vzdelávacie, športové, kultúrne a mediálne podujatia a mnohé iné aktivity už od 4. decembra 1993 zastrešuje Laura, združenie mladých, v spolupráci so sestrami saleziánkami.

Zo začiatku začínala ako malé stredisko v Prešove a dnes združuje vyše 1500 členov v 15-tich strediskách po celom Slovensku, ktorí sa stretávajú v 112-tich základných kolektívoch a vďaka 256-im dobrovoľníkom sa im v roku 2012 podarilo zorganizovať skoro 700 podujatí.


Podľa vzoru dona Bosca a Márie Dominiky Mazzarellovej sa v duchu rodinnej atmosféry usiluje o integrálny rozvoj osobnosti mladých ľudí a plnohodnotné využitie ich voľného času. Už 10 rokov zastrešuje projekt misijných dobrovoľníkov „V nasadení života“ (VIDES), Mediálnu školu, či rôzne regionálne a celoslovenské športové podujatia, ktoré sú prevenciou proti konzumnému životnému štýlu a zároveň sú príležitosťou učiť sa hre fair-play a tímovej spolupráci.


„S radosťou spomínam na chvíle prežité v Laure. Počas tohto obdobia sme stavili na tímovú prácu a to bolo dôležité, rástli sme spolu - sestry aj mladí, dopĺňali sme sa. Naozaj práve v Laure som získala bohatú pastoračnú i organizačno-riadiacu skúsenosť. Spoznala som mnoho krásnych mladých, naučila som sa, že nestačí iba robiť pre mladých, ale byť pri nich a s nimi, mať jasné kým som a čo chcem ponúknuť a... vsadila som na vzťahy, z ktorých aj dnes žijem, pretože zostali pri mne," spomína sestra Jana Kurkinová, provinciálna predstavená saleziánok, ktorá bola v rokoch 2006-2011 riaditeľkou ústredia a predsedníčkou združenia.
 
To, čo robíme pre druhých má naozaj cenu! Preto ďakujem všetkým, ktorí sa venujú mladým v strediskách, ktorí ich sprevádzajú a motivujú pre vyššie veci. A tiež veľká vďaka aj všetkým predsedníčkam: Kataríne Majerskej, rod. Strakovej, Martine Hatokovej, Marte Sendekovej, Eve Rušínovej, FMA, Marte Peťkovej, FMA, Jane Kurkinovej, FMA a Zuzane Šmotlákovej, FMA, ktoré viedli Lauru a venovali jej veľkú časť svojho srdca.

Laura, združenie mladých, podporuje integrálny rozvoj detí a mladých. Rozvíja ich schopnosti, potenciál a v saleziánskom duchu vychováva k zrelému a radostnému prežívaniu života a ku kresťanským hodnotám. Svoju činnosť realizuje prostredníctvom osobného sprevádzania a voľnočasových aktivít v štýle preventívneho systému.

 

Júlia Čižmárová, predsedníčka Laury, združenia mladých

 

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                          Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco