02.09.2019 10:35

Jubilejný 10. ročník Zbierky školských pomôcok vrcholí

Jubilejný 10. ročník Zbierky školských pomôcok vrcholí
S príchodom nového školského roka tradične vrcholí aj celonárodná Zbierka školských pomôcok. Slovenská katolícka charita ju na Slovensku organizuje už 10-ty krát. SKCH darcom pripomína, že deťom zo znevýhodneného prostredia sa dá pomôcť nielen materiálne – opotrebovanými či novými školskými pomôckami, ale aj finančne.

Približne 70 000 školských pomôcok darovali Slováci deťom zo sociálne slabších pomerov takmer za desaťročie fungovania Zbierky školských pomôcok SKCH. S výzvou nevyhadzovať používané, no stále funkčné školské pomôcky prichádza Charita aj tento rok – darcovia ich môžu odovzdať do vyše 40-tich zberných miest na celom Slovensku až do 15. septembra 2019.

 

Zoznam zberných miest: www.charita.sk

 

 

Zbierku školských pomôcok koordinuje Slovenská katolícka charita na Slovensku cez arci/diecézne charity, ktoré poznajú konkrétne potreby ľudí v obciach či mestách z rôznych regiónov Slovenska. Novinkou kampane školské pomôcky je tento rok aj video, ktorého ústrednou myšlienkou je motto: Každému z náš niečo chýba. Charita sa snaží poukázať na to, že aj bežná chýbajúca školská pomôcka, môže znížiť šance dieťaťa na vzdelávanie. 

 

 

 

 

Do zbierky sa dá prispieť aj finančne, na účet SK37 0900 0000 0001 7687 5345, variabilný symbol 2211.

 

 

 

 

 

Informovala: TS Slovenská katolícka charita

                    Bratislava, 28. august 2019

Domka sekretariát

 

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                          Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco