06.06.2018 14:53

Jarný kurz ŠpA na západe

Jarný kurz ŠpA na západe
V nádhernej prírode pri Banskej Belej sa uskutočnil už druhý kurz našej západnej Školy pre animátorov. Od piatku 1. do nedele 3. júna sme sa vzdelávali pod vedením školiteľov Viki, Jozefa SDB a Jakuba. Témou bol osobný prístup a spolu s ním sprevádzanie.

V piatok po spoločnej večeri a zvítaní sme sa dozvedeli, čo nás čaká tentoraz. Mali sme malú aktivitu, počas ktorej sme si zopakovali čosi z minulého kurzu. Potom sme sa už venovali téme vlastnej hodnoty a zdravého pohľadu na seba. Sobotňajšie doobedie sme premýšľali nad  skúsenosťou osobného prístupu, a tiež ako takto sprevádzať mladších. Pomáhal nám pri tom obraz Prvé kroky od Vincenta van Gogha. V rámci témy sme si pozreli aj časť filmu o donovi Boscovi.

 

 

S pomocou rôznych spoločných aktivít sme získavali informácie o tom, ako máme správne pristupovať k mladým. Medzi jednotlivými témami sme si čas skracovali prezentáciami stredísk, v ktorých jednotliví účastníci žijú a hrami. Témy - empatické počúvanie, neverbálna komunikácia a bariéry v komunikácii - boli pre nás veľmi zaujímavé, pretože sa nás týkajú aj v každodenných rozhovoroch. Na záver sme si zhrnuli čo všetko sme sa naučili a mali sme čas na vytvorenie plánu našich ďalších krokov, a tak použiť informácie, ktoré sme sa naučili v praxi.

 

  1. Čo si odnášaš z druhého kurzu ŠpA?

Tak asi zážitky, určite priateľstvá na ktoré sa len tak ľahko nezabudne a v neposlednom rade aj rady ktoré sme dostali od školiteľov - ako správne komunikovať s ostatnými a mnoho ďalších vecí, ktoré som sa na kurze naučil.

Daniel z Partizánskeho

 

 

Odnášam si nové poznatky o osobnom prístupe a o základoch dobrej komunikácie. Na základe svojej skúsenosti som si uvedomila, ako veľmi mi osobný prístup môjho "sprievodcu" v určitej časti môjho života pomohol, som za to vďačná a preto sa chcem priblížiť aj svojim dievčatám na stretku a sprevádzať ich, keď to budú potrebovať. Inšpirovala som sa aj skúsenosťami iných animátorov, s ktorými sme sa podelili o naše spôsoby pri budovaní blízkeho vzťahu s dotyčným mladým človekom, určite sa nejaké z nich pokúsim aplikovať.

Natália z Košíc

 

  1.  Čo si sa dozvedel o komunikácii a hodnote osobného prístupu?

Rozšírili sa moje vedomosti v neverbálnej komunikácii,  teda vlastne čo je to proxemika a posturológia, a tie bariéry v komunikácii, keď sa to vysvetlilo, tak som vedel, čo to je, lebo sa mi to stáva. A hodnota osobného prístupu - je veľmi dobre, keď mám nejaký vzor. Niekoho kto ma “naštartuje”

Ján z Kaplnej

 

 

  1.   V čom ťa konkrétne posunul kurz ŠpA?

Kurz mi otvoril mnohé dvere v oblasti komunikácie. Pomenoval mi moje problémy v rámci nej a pomáha mi ich riešiť. Odnášam si vedomie, že mám hodnotu, ktorú do mňa vložil samotný Boh. Preto si odnášam aj veľkú vďačnosť.

Marek zo Žiliny

 

Klaudia Urbanová

 

Kristína Zelná

 

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                          Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco