07.01.2018 17:29

Heslo 2018 povzbudzuje k pestovaniu

Heslo 2018 povzbudzuje k pestovaniu
...umenia počúvať a sprevádzať! Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime oficiálne predstavil toto heslo saleziánskej rodine 27. decembra podvečer. Zakladá sa na biblickom verši „Pane, daj mi takej vody“ (Jn 4, 15). Predstavenie sa uskutočnilo tradične v hlavnom dome dcér Márie Pomocnice v Ríme.

Po zhliadnutí video-komentára k Heslu, pozdravil hlavný predstavený generálnu matku Yvonne Reungoat FMA a početných zástupcov zložiek saleziánskej rodiny, ako aj tím oddelenia pre spoločenskú komunikáciu na čele s hlavným radcom donom Filibertom Gonzálezom SDB. „Pre nás saleziánov je naliehavou, nevyhnutnou a podstatnou úlohou pracovať tak, že počúvame a sprevádzame našich chlapcov a dievčatá,“ zdôraznil hlavný predstavený a spýtal sa: „Na čo čakáme? Prečo sa nerozhodneme byť ochotní sprevádzať našich mladých? Prečo nepracujeme na tom, čo je dôležité v živote mladých? Čo nás brzdí v tejto našej podstatnej úlohe ychovávateľov? Prečo sa zamestnávame a tratíme čas inými vecami, keď táto je pre nás pravou výchovnou a evanjelizačnou prioritou?“

 

 

Generálna matka Rengoat na záver poďakovala hlavnému predstavenému za dar Hesla a pozvala FMA, aby prežívali a realizovali tento základný projekt charizmy dona Bosca a Márie Mazzarellovej. „Sprevádzanie je,“ naliehal hlavný predstavený, „hlavnou činnosťou, ktorá má ako úlohu dialóg a ako cieľ podporu vzťahu medzi osobami a Pánom. Ak naše sprevádzanie neprivádza k Ježišovi Kristovi, nesprevádzame našich mladých.“

 

Ešte v decembri bol zverejnený aj plagát k Heslu 2018, ktorý má posolstvo sprevádzať. Jeho autorom je známy španielsky ilustrátor Patxi Velasco Fano, ktorý sa podpisuje pod svoje práce jednoducho ako Fano, priezviskom svojej matky, ktorá sa volala Fe (čo v španielčine znamená Viera). Ženatý, otec troch detí, vyučuje na Základnej škole v Malage.

 

Slovenský plagát Heslo 2018

Pozrite si video komentár k Heslu 2018 – so slovenskými titulkami.

 

 

Zdroj: saleziani.sk

Kristína Zelná

 

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                          Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco