Šport

Šport a športové aktivity zastávajú v pôsobení Domky dôležité miesto. Domkári sa aktívne zapájajú do športových podujatí, ktoré pravidelne organizujeme v našich priestoroch a na dostupných ihriskách.

FUTBALOVÝ TURNAJ KAMA

KAMA je tradičný futbalový turnaj, ktorý sa hrá dvakrát do roka. Zápasy sa hrajú osobitne na východnom a západnom Slovensku, a to v dvoch kategóriách – mladší a starší. Víťazi jednotlivých regionálnych súťaží si v závere zmerajú sily na celoslovenskom turnaji.

VIANOČNÝ HOKEJBALOVÝ TURNAJ

V zimnom čase je najobľúbenejším športom chlapcov hokejbal. Strediská organizujú jednodňové turnaje pre starších a mladších chlapcov. Vyvrcholením hokejbalovej sezóny je Vianočný hokejbalový turnaj v Košiciach, ktorého sa pravidelne zúčastňuje cca 150 hráčov z celého Slovenska.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ O POHÁR DONA BOSCA

K najnovším športovým podujatiam s celoslovenskou pôsobnosťou patrí Volejbalový turnaj o pohár dona Bosca, ktorý organizuje stredisko v Senici. Ide o dvojdňový turnaj rozdelený do dvoch kategórií – pre začiatočníkov ale aj pokročilých.

ROŽŇAVSKÝ KAMEŇÁK

Je tradičná súťaž v lezení po horolezeckej stene organizovaná strediskom v Rožňave. Ide o víkendové interaktívne stretnutie mladých z rôznych stredísk Domky. Cieľom podujatia je vytvoriť priestor pre vzájomnú komunikáciu, strávenie spoločného času a zmeranie si síl v lezení po horolezeckej stene.