10.03.2010 14:52

Postoy.sk: TÉMA: Boj o dve percentá

Počet neziskových organizácií z tretieho sektora, ktoré sa uchádzajú o možnosť poukázať 2 % z dane v ich prospech, každoročne narastá. Medzi tisíckami prijímateľov možno nájsť sudcov, poľovnícku či nukleárnu spoločnosť, športovcov J&T, golfistov, športových potápačov a rôzne, podľa názvu neidentifikovateľné občianske združenia.

...

Saleziáni to vedia

 

Z pomedzi reholí ľudia najviac asignovali v prospech Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha - Milosrdní Bratia, ktorá poskytuje zdravotnícke a sociálne služby a v Bratislave prevádzkuje Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Milosrdní bratia. Úspešnejší však boli Saleziáni dona Bosca na Slovensku, ktorí svoje aktivity podporujú v rámci viacerých neziskových organizácií. Poukázať 2 % z dane bolo v ich prospech možné priamo samotnej reholi, ale i združeniu saleziánskej mládeže Domka či občianskemu združeniu SDB Domino, prostredníctvom ktorých sa rehoľa venuje najmä mladým. Domka pôsobí v 33 strediskách po celom Slovensku a o asignáciu sa podľa zverejneného zoznamu uchádzalo 27 z nich.

 

„V niektorých strediskách sú informácie o väčšine podujatí zverejňované aj medzi farskými oznamami v kostole. V dobe kampane medzi oznamami nechýba ani informácia o možnosti podporiť organizáciu asignáciou 2 % zo zaplatenej dane. To, že kampaň o možnosti darovať 2 % je podporená aj farnosťou, v ktorej sa aktivity vykonávajú, dodáva organizácií určitú kredibilitu. Farníci vedia, že podporujú miestu komunitu," vysvetľuje riaditeľka ústredia Domky Slavomíra Brigantová. Podľa jej slov 2 % z dane zohrávajú v rozpočtoch niektorých stredísk významnú úlohu, keďže tvoria aj 30 % z celého rozpočtu.

 

Zdroj: http://www.postoy.sk/boj_o_dve_percenta

-

 

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                          Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco