30.01.2010 15:09

Napriek tomu, že 17.decembra bolo nepríjemné, studené a veterné počasie...

...vyše 2500 našich skvelých dobrovoľníkov vyrazilo s hugovskými pokladničkami do ulíc, a rozžiarilo tak ulice a obchodné centrá v 71 obciach a mestách na Slovensku.

Aj keď ľudia so sklonenými hlavami čelili ostrému vetru, predsa mnohí otvorili krehnúcimi prstami svoju peňaženku a prispeli do fondu Hodina deťom.

 

Veľké ďakujem patrí Domke – Združeniu saleziánskej mládeže, ktorá zmobilizovala svoje sily a zapojila 14 stredísk po celom Slovensku. Významnú úlohu splnili aj koordinátori vo väčších mestách. Poďakovanie patrí Renáte Fedorčíkovej a Adriane Hugecovej za koordinovanie zbierky v Prešove, Martine Viciánovej za koordinovanie a logistiku v Košiciach, Táni Jánošovej z Banskej Bystrice, Janke Strakovej za organizovanie v Žiline a Elene Karovej z Asociácie Divadelná Nitra, ktoré spolu s Alenou Pivarčiovou koordinovali zbierku v Nitre.

 

Ďakujeme všetkým organizáciám aj jednotlivcom, ktorí sa zapojili do zbierky, aj všetkým ochotným darcom, vďaka ktorým sme vyzbierali 41 550, 94 €!

 

Zdroj: http://www.hodinadetom.sk/sk/O-hodine-detom/Aktuality/Napriek-tomu-ze-17-decembra-bolo-neprijemne-studene-a-veterne-pocasie.alej

zm

 

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                          Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco