Domka v roku 2019 otvára až dva turnusy vzdelávacieho programu „7 návykov skutočne efektívnych ľudí“. Z toho dôvodu stála pred nami výzva vyškoliť nových školiteľov, ktorí budú ochotní viesť nové kurzy.

A tak prebehli dva kurzy „Školenie školiteľov 7 návykov“. Tento kurz viedol Zoltán Demján, ktorý hneď na začiatku vysvetlil všetkým prítomným, že ak chcú niečo školiť, musia to najskôr sami žiť. Okrem teoretických informácií podal školiteľom aj mnohé praktické. Na čo by nemal správny školiteľ nikdy zabudnúť a ako sa pripraviť na každý jeden kurz.

Vzdelávací program 7 návykov je pre všetkých, ktorí si uvedomujú, že čas je drahocenný a je naozaj dôležité čomu alebo komu ho venujeme. Pomôže  pozrieť sa na život komplexne a upriamiť pozornosť na dôležité veci.

Vzdelávací program 7 návykov vychádza z knihy Stephena R. Coveyho „7 návykov skutočne efektívnych ľudí“.