Škola pre animátorov (ŠpA) je dlhodobým projektom Domky a v poslednom období prešla viacerými významnými zmenami. Hlavným cieľom kurzu je príprava vedúcich mládežníckych skupín, podpora pri formácii animátorov, prehĺbenie a skvalitnenie ich animátorských zručností a tiež vytvorenie priestoru na vzájomnú výmenu skúseností a inšpiráciu.


V súčasnosti sa Škola pre animátorov skladá zo 4 víkendových stretnutí v priebehu dvoch rokov a je určená pre animátorov od 16 rokov. Obsahom kurzov, ponúkaných praktickou a dynamickou formou sú:

1.kurz: animátorstvo a preventívny systém
2.kurz: osobný prístup a sprevádzanie jednotlivca
3.kurz: odovzdávanie viery ako povolanie animátora
4.kurz: hodnota spoločenstva a práca s malou skupinou