Blog

Sestry saleziánky ponúkajú dievčatám kurzy o rozlišovaní povolania

Sestry saleziánky ponúkajú dievčatám kurzy o rozlišovaní povolania

GPS a PS sú kurzy o rozlišovaní povolania, ktoré ponúkajú saleziánky dievčatám. Od septembra opäť začínajú a je možné sa na ne už aj prihlasovať.

O čom je kurz GPS?

Počas jedného školského roka sa dievčatá intenzívnejšie povenujú svojej osobe a duchovnému životu. Cesta porozumenia sebe a odhaľovanie zmyslu života v spolupráci s Bohom sú základné kroky pre rozlišovanie povolania v Božom pláne.

Ako stretnutia prebiehajú?

V septembri (17. 09.) sa záujemkyniam o kurz predstaví kostra programu na celý rok a ich úlohy. Tak sa môžu zodpovednejšie rozhodnúť, či do programu vstúpia záväzne na obdobie jedného roka. Počas roka prebehne päť stretnutí v termínoch, ktoré by mali byť vhodné aj pre VŠ dievčatá. Dve z nich sú online, čo je pre prihlásené dievčatá finančná aj časová výhoda. Termíny víkendových stretnutí: 23. 09., 11. 11., 03. 02., 17. 03., 09. 06. Pomedzi kurzy sa realizuje msg komunikácia a dievčatá sú sprevádzané. Hlavné témy: povolanie k životu, povolanie kresťan, povolanie v Cirkvi.

Kto sa môže prihlásiť?

Prihlásiť sa môžu dievčatá zo všetkých kútov Slovenska, spĺňajúce vekovú kategóriu 18 – 26 rokov, so záujmom o obsah GPS kurzu.

Prihlasovanie

Prihlasovanie je jednoduché cez prihlasovací formulár, ktorý sa dá vyhľadať aj na FB stránke GPS salezianky alebo na IG sestry salezianky; mail gps.fma@gmail.com. Tím sestier zodpovedných za kurz GPS ďalej pošle potrebné inštrukcie.

Prihlasovanie je otvorené do 17. 09. V prípade rýchlejšieho naplnenia kapacity skupiny, sa termín uzavrie skôr. Kurz GPS je určený pre malú stabilnú skupinu cca 15 – 17 dievčat.

Pre koho je určený kurz PS?

Pre dievčatá, ktoré vnímajú povolanie k zasvätenému životu, chcú sa zorientovať a bližšie spoznať rehoľné povolanie. Do kurzu môžu dievčatá vstúpiť kedykoľvek počas roka. Jeho súčasťou sú min. 4 víkendové stretnutia a víkendové pobyty v komunitách sestier.

Kontakt: gps.fma@gmail.com

Tím GPS saleziánky