Blog

Saleziánsky pastoračný tím v spolupráci s New Generation of Founders ponúka Školenie Design Thinking od Grow with Google.

Saleziánsky pastoračný tím v spolupráci s New Generation of Founders ponúka Školenie Design Thinking od Grow with Google.

Grow with Google je program, ktorý na Slovensku ponúka bezplatné kurzy a vzdelávanie na podporu kariérneho a osobnostného rastu.

V rámci programu vznikol unikátny projekt New Generation of Founders, ktorý ponúka online workshop v oblasti metódy Design Thinking.

Design Thinking je metóda, ktorá umožňuje vytvoriť čo najlepší produkt alebo službu na základe znalostí potrieb skutočných  používateľov/zákazníkov. Táto metóda pochádza zo Standfordskej univerzity a je celosvetovo využívaná na rozvoj obchodu, technológií a spoločnosti.

Každý produkt alebo služba by mala zodpovedať skutočným potrebám používateľov. Design Thinking je proces, ktorý práve v tomto môže pomôcť. Ide o pochopenie používateľa a jeho potrieb, hľadanie kreatívnych a nových riešení. Pomáha overiť si, či je nápad životaschopný prostredníctvom rýchleho a finančne nenáročného testovania u samotných požívateľov prostredníctvom tzv. prototypovania. Metódu dlhodobo využíva napríklad spoločnosť Google pri tvorbe nových, inovatívnych projektov

Metóda je vhodná pre tých, ktorí majú 18 a viac rokov:
● v dôsledku súčasnej krízy musia zmeniť ponúkané služby alebo produkty, aby udržali svoje
podnikanie,
● chcú naštartovať nový projekt a nevedia, kde začať,
● potrebujú získať inšpiráciu do ďalšej práce, byť konkurencieschopní,
● chcú si vyskúšať kreatívnu prácu v tíme online.

Účastníci sa naučia:
● vnímať potreby používateľa / zákazníka,
● pripraviť a viesť rozhovor s pužívateľom,
● identifikovať problém / príležitosť,
● spolupracovať v tíme na hľadaní 10x lepších riešení,
● testovať prototyp s používateľom / zákazníkom,
● metódu opakovane využívať v rôznych situáciách.

Školenie sa uskutoční 26. 05. 2021 online.

Podrobnosti nájdete v našich ponukách.