Blog

Saleziánske miništrantské stretnutie – SMS 2022

Saleziánske miništrantské stretnutie – SMS 2022

Po ročnej pandemickej prestávke sa opäť uskutočnilo podujatie Saleziánske miništrantské stretnutie – SMS 2022 organizované mladými saleziánmi z formačného domu ponoviciátu. Ide o každoročnú udalosť, ktorej zmyslom je podporiť chlapcov a mladých mužov v službe miništrovania i ukázať im, že nie sú na túto službu na Slovensku v saleziánskych strediskách sami.

Vzhľadom na ešte prebiehajúce pandemické opatrenia sa spoločná časť stretnutia uskutočnila online formou v poobedných hodinách. Doobedné aktivity v jednotlivých súťažiacich saleziánskych strediskách prebiehali podľa vopred poslaných inštrukcií. Jednalo sa o mestskú hru, počas ktorej bolo možné za pomoci kurióznych aktivít získavať body, či o slávenie sv. omše s vysvetľujúcim komentárom jednotlivých liturgických úkonov. Po obede nasledovala edukatívna memorovacia súťaž o sv. Františkovi Saleskom – patrónovi tohtoročného miništrantského stretnutia. Na záver poobednej online časti po spoločnom kvíze sa prihovoril účastníkom so svedectvom súčasný ceremonár slovenskej saleziánskej provincie don Marián Zachar SDB.

Tohtoročným víťazom bodovanej súťaže sa stali miništranti zo saleziánskeho strediska v Dubnici nad Váhom, ktorí ako odmenu získavajú výlet do mesta na druhom konci Slovenska, kde pôsobia saleziáni.   

Za organizačný tím informoval: Michal Žák SDB