Blog

Saleziánske miništrantské stretnutie 2023

Saleziánske miništrantské stretnutie 2023

Saleziánsky dom v Žiline v piatok 24. 02. 2023 od 18:00 hod. zažil niečo veľkolepé a úžasné, a trvalo to
až do nedele. O čo sa jedná? Po dvoch rokoch sa v Žiline stretli miništranti zo saleziánskych stredísk.
Konečne naživo a osobne ako na to boli zvyknutí z časov pred pandémiou. Začalo sa registráciou
a ubytovaním v priestoroch internátu.

Neskôr chalanom animátori ukázali počas krátkej exkurzie
areál domu. Večer bolo radosti na rozdávanie počas zábavného a poznávacieho večera. Sobota bola
naplnená rôznymi workshopmi, prípravou na sviatosť zmierenie, slávením sv. omše, veľkou mega
hrou po celom dome a zábavno-formačným večerom, ukončeným krátkou adoráciou. V nedeľu sme
sa všetci zúčastnili na slávnostnej sv. omši, kde miništrovali všetci účastníci víkendu. Navštívili nás aj
významné osobnosti ako o. provinciál Peter Timko a d. Jožko Luscoň.

Napísal účastník: Jano