Blog

S.O.S. = STRETNUTIE O STRETKÁCH

S.O.S. = STRETNUTIE O STRETKÁCH

Saleziánsky pastoračný tím opäť ponúkol animátorom priestor na vzájomné zdieľanie a inšpirovanie.

Vo štvrtok (04. 03. 2021) sa prostredníctvom ZOOMu stretlo 76 animátorov a dobrovoľníkov z celého Slovenska aby sa vzájomne inšpirovali. Spoločne si zdieľali nápady a aktivity ako tráviť čas so stretkármi aj počas pandémie.

Stretnutie prebehlo v dvoch častiach. V prvej si animátori navzájom odovzdali nápady a skúsenosti, ako využiť čo najlepšie online priestor. V druhej časti si mohli vybrať „miestnosť“ kde sa neformálne pokračovalo v diskusii.

Miestnosti bolo možné meniť a tak sa obohatiť dvojnásobne. Obsahom boli: �� aktivity, ktoré zaujmú,
�� ako zvládnuť online prostredie,
��veľká výmena našich skúseností,
��rozhovory v skupinách.

Saleziánsky pastoračný tím tvoria: Domka – Združenie saleziánskej mládeže, Laura, združenie mladých, saleziáni, saleziánky a saleziáni spolupracovníci.