Blog

Prípravy na TYMIAN 2020 vrcholia

Prípravy na TYMIAN 2020 vrcholia

Počas víkendu od 26. do 28. 6. 2020 sa vo Veľkom Bieli stretlo vyše dvadsať animátorov, ktorí dolaďovali prípravu na tábor Tymian 2020.

Ten sa v tomto roku nesie v duchu hesla: EXODUS – Mission is possible. V centre je myšlienka ako bez ujmy „prejsť“ cez tento svet na druhý breh k Nebeskému Otcovi a tak zachrániť seba i priateľov.

Juraj Polčič, člen prípravného tímu stretnutie vyhodnotil takto: „Zdá sa, že všetko je pripravené, program tábora sa dolaďuje, zdravotné a hygienické opatrenia sú zabezpečené… Jediný problém je s tým, že sa nám nahlásilo do dvesto chlapcov a môžeme zobrať len niečo cez 130. Kapacita zariadenia nám viac nedovoľuje.“

 Organizačný tím hodil reč aj o miništrantskej bodke za prázdninami, ktorá sa toho roku na Západe uskutoční v sobotu 5. septembra vo Vajnoroch. Organizátori prosia o modlitbu, aby podujatia priniesli ovocie a účastníci duchovne rástli v láske k Bohu a ľuďom.

Informoval: Jozef Luscoň SDB