Blog

Prihlás sa aj ty!

Prihlás sa aj ty!

Domka spúšťa prihlasovanie na Školu pre animátorov (ŠpA) 2020!

Nenechajte si ujsť príležitosť prihlásiť sa na obľúbený kurz, ktorý Domka organizuje pre nádejných animátorov. Dvojročný kurz zložený zo štyroch víkendových stretnutí štartuje aj túto jeseň.

Účastníci si môžu prostredníctvom kurzu ŠpA prehĺbiť vedomosti, zručnosti a postoje v štyroch témach, ktoré súvisia s animátorstvom.
1. Animátorstvo a preventívny systém
2. Osobné stretnutie a sprevádzanie
3. Odovzdávanie viery – povolanie animátora
4. Hodnota spoločenstva.

Čo získaš:

 • užitočné praktické informácie pre vykonávanie animátorskej služby
 • certifikát o absolvovaní ŠpA (v prípade absolvovania všetkých kurzov)
 • priestor na vzájomné zdieľanie a na prežitie silných momentov
 • zážitok spoločenstva a spolupráce saleziánskej rodiny

Bonus:

 • stretávanie sa počas dvoch rokov na štyroch víkendových kurzoch, spoznanie nových inšpiratívnych ľudí

Účastník musí spĺňať podmienky:

 • vek 16 rokov a viac
 • skúsenosť v práci s mládežou
 • záujem absolvovať všetky štyri kurzy

Výhodou pri výbere účastníkov z pomedzi uchádzačov je ak:

 • uchádzač za posledný rok systematicky pracoval s deťmi a mládežou
 • je členom Domky alebo Laury, alebo má inú príslušnosť k saleziánskemu prostrediu (kontakt s SDB, FMA, ASC, …)
 • uchádzač absolvoval základné animátorské vzdelávanie (ZAK, miestna škola pre animátorov)

Kurzy sú spoločné pre chlapcov a dievčatá a uskutočňujú sa na dvoch miestach. Začínajú v piatok večerou a končia v nedeľu obedom.

Viac informácii nájdeš tu:
1. kurz ŠpA ZÁPAD
1. kurz ŠpA VÝCHOD

Počet účastníkov na jeden kurz je obmedzený, preto si organizátor vyhradzuje právo dodatočného výberu z prihlásených uchádzačov. Účasť na kurze bude potvrdená e-mailom. Prihlásení účastníci dostanú bližšie informácie o kurze e-mailom.

Pre viac informácií píšte na martina.s@domka.sk

UPOZORNENIE:
Vzhľadom na súčasnú situáciu budeme účastníkov 5 dní pred začatím kurzu informovať o spôsobe realizovaní ŠpA. V prípade zhoršenia situácie ohľadom COVID19, bude kurz posunutý na jar.

Upozorňujeme záujemcov, že organizátori neustále sledujú pokyny Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a podľa toho budú aj konať a prispôsobovať program i priebeh podujatia.