Blog

PRERUŠENIE PREZENČNEJ ČINNOSTI A ZRUŠENIE SLÁVNOSTNEJ RECEPCIE

PRERUŠENIE PREZENČNEJ ČINNOSTI A ZRUŠENIE SLÁVNOSTNEJ RECEPCIE

Vzhľadom na vyhlásenie núdzového stavu a zavedenie lockdownu pozastavujeme prezenčné stretávanie sa v strediskách od 25. 11. 2021 po dobu dvoch týždňov do 09. 12. 2021 (vrátane). Zároveň rušíme slávnostnú recepciu, ktorá sa mala konať dňa 03. 12. 2021, pri príležitosti osláv 30. výročia vzniku Domky – Združenia saleziánskej mládeže.

Nakoľko sme sa na naše spoločné stretnutie veľmi tešili, nechceme slávnostnú recepciu len zrušiť, ale rozhodli sme sa osláviť naše okrúhle výročie o niečo neskôr. O náhradnom termíne budeme pozvaných hostí dostatočne včas informovať.

„Smer vetra nedokážeme zmeniť, ale vždy môžeme inak nastaviť plachty.“ (Aristoteles)

Situácia je náročná a preto vyzývame k dodržiavaniu protipandemických pravidiel, buďme v tejto dobe vzorom a prinášajme do spoločnosti pokoj a nádej do ďalších dní. Všetkých našich vedúcich stredísk a animátorov povzbudzujeme k činnosti v online svete.