Blog

Poznávali sme, v čo veríme.

Poznávali sme, v čo veríme.

Druhý kurz Teológie pre mladých sme stihli tesne pred vypuknutím krízy spojenej s koronavírusum, hoci časť modlitieb už letela do neba práve na tento úmysel. Pán Boh nám však daroval ešte skvelý víkend v spoločenstve ľudí hľadajúcich hlbší vzťah s Ním, vedený špičkovým tímom školiteľov a školiteliek.

Ako prváci sme sa v štúdiu venovali téme Najsvätejšej Trojice a Kristológii. Prelúskavali sme sa cez ňu vďaka prednáškam, ktoré boli doplnené o texty púštnych Otcov a dokresľované symbolikou ikon a mozaík. Mix týchto prostriedkov slúžil na to, aby sme sa ako laici dokázali viac priblížiť k podstate tejto zložitej témy. „Základ je nielen veriť, ale aj poznať, v čo verím. Každá osoba, s ktorou sa stretneš, ti zjavuje nielen seba, ale zjavuje ti aj teba samého. Skrz ňu sa lepšie poznávaš,“ otvoril víkend Vlado Peregrim SDB.

Na prednáškach sme sa dotkli dogmy o Najsvätejšej Trojici, cez ktorú sme spoznávali osoby Otca, Syna s Svätého Ducha. Zistili sme, že Boh sa k nám skláňa tromi spôsobmi – cez Božie slovo, cez múdrosť, ktorá prichádza od Neho a je sprostredkovateľkou medzi Ním a jeho tvormi a cez Ducha, ktorý je oživovateľom.

Rozoberali sme tiež koncilové otázky zaoberajúce sa Trojicou – od heréz, ktoré sa šírili, až po spôsoby uvažovania a riešenia najzávažnejších otázok v koncilových časoch. To nám slúžilo na to, aby sme lepšie pochopili učenie Cirkvi v tejto téme.

Venovali sme sa taktiež Kristológii a základným pohľadom na Ježiša Krista. Opäť sme sa pozreli na herézy, ktoré sa rozšírili v súvislosti s božstvom Ježiša Krista a následne sme si vyjasňovali, v čom spočíva nesprávne chápanie tejto oblasti. Štúdium bolo pretkané aj priestorom na osobné stíšenie, v ktorom sme sa mali zamýšľať nad tým, čo odznelo.

Počas celého víkendu bolo na účastníkoch a účastníčkach badať, ako sa úprimne a s nadšením zahlbujú do poznania učenia Cirkvi a Svätého Písma. Možno práve v tomto záujme pramení aj veselá a kamarátska atmosféra, ktorú sme spoločne vytvárali. Víkend sme zakončili na „afterke“ v kaviarni Dolinka v neďalekom Sliači, kde sme si dopriali výbornú kávu.

Napísala: účastníčka Zuzka