08.09.2018 00:41

Výberové konanie: office a PR manažér

Výberové konanie: office a PR manažér
Domka – sekretariát vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta na pozíciu: OFFICE A PR MANAŽÉR
Hľadáme šikovného a zodpovedného (alebo šikovnú a zodpovednú) pracovníka/pracovníčku na
plnoúväzkovú pozíciu, ktorého baví zvládať paletu rôznorodých úloh v mládežníckej organizácií:
 
  • Zabezpečí živú a plynulú komunikáciu a tok informácií medzi strediskami, sekretariátom
združenia a vonkajším prostredím (infomaily, sociálne siete, tvorba a správa webstránky,
tlačové správy, správa databázy kontaktov...) a zlaďuje komunikačné aktivity s ostatnými
organizáciami v saleziánskom prostredí
 
  • Nebojí sa a udrží poriadok v časti administratívy spojenej s prácou sekretariátu (kalendáre,
štatistiky, archív a evidencia dokumentov...)
 
  • Rád/a sa zapojí a prípadne prevezme koordinačnú úlohu pri organizačnej príprave väčších
stretnutí združenia (napr. valné zhromaždenie alebo stretnutie strediskových rád)
 
  • Neskolabuje, keď k nám zavolajú (alebo nás prídu navštíviť) zahraniční partneri z Don Bosco
Youth Net, porozpráva sa s nimi a prípadne ich aj pekne odfotí a ihneď zverejní na našom
Instagrame ;)
 
Požiadavky na uchádzača/ku:
 ochota a schopnosť spolupracovať v tíme
 znalosť angličtiny na komunikačnej úrovni
 zvládanie základných grafických úprav (úprava textu, spracovanie obrázka či upútavky)
 práca s PC, google aplikáciami, správa účtov na sociálnych sieťach (facebook, instagram)
 
(Mierne) výhody pri výberovom konaní:
 vodičský preukaz typu B
 znalosť a vzťah k saleziánskemu prostrediu
 priama skúsenosť z našej organizácie
 skúsenosť so spravovaním webstránky (najmä wordpress)
 
Platové podmienky: 800€ - 1000€ brutto
 
Predpokladaný termín nástupu: čím skôr, možné už od 1. októbra 2018
 
Záujemca sa môže prihlásiť poslaním životopisu a motivačného listu e-mailom na adresu
riaditel@domka.sk najneskôr do 23. septembra 2018.
 
Motivačný list by mal obsahovať aj informáciu o:
 dôvodoch záujmu o prácu na sekretariáte Domky
 oblastiach záujmu uchádzača
 možnom prínose uchádzača pre sekretariát Domky
 možnom termíne nástupu do práce
 
Priebeh výberového konania:
 1. kolo – registrácia uchádzačov do 23. septembra 2018 (životopis, motivačný list)
 2. kolo – vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor
 predpokladané ukončenie výberového konania je do 30. septembra 2018
 
Bližšie informácie: Andrej Skala, riaditel@domka.sk, 0915 035 257

Kristína Zelná

 

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                          Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco