02.12.2019 14:41

Výberové konanie - manažér/ka pre vzdelávanie

Výberové konanie - manažér/ka pre vzdelávanie
Domka - sekretariát vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta: Manažér/ka pre VZDELÁVANIE

 

 

 

 

 

 

 

 

Hľadáme šikovného a zodpovedného (alebo šikovnú a zodpovednú) pracovníka/pracovníčku na plnoúväzkovú pozíciu, ktorému:

 • záleží na výchove a rozvoji mladých,
 • nechýba tvorivosť, kreativita, inšpiratívnosť,
 • vyhovuje štýl neformálneho vzdelávania,
 • v práci uprednostňuje orientovať sa na kvalitu a hĺbku,
 • nechýba cit pre spoluprácu a rád tvaruje svoje predstavy v prospech dosiahnutia spoločných cieľov,
 • vyhovuje práca v saleziánskom prostredí a úzka spolupráca so Saleziánskym pastoračným tímom (SDB, FMA, Laura, Domka),
 • nerobí problém plynulo komunikovať v anglickom a prípadne aj v ďalšom cudzom jazyku.

 

Očakávame, že sa s nadšením pustí do nasledujúcich úloh:

 • Zabezpečiť realizáciu kurzov a vzdelávacích programov Domky po organizačnej stránke

      - zabezpečovať priebeh existujúcich podujatí (Základný animátorský kurz, Škola pre animátorov, 7 návykov osobného a komunitného rozvoja, Teológia pre mladých a podobne),

      - poskytovať organizačnú podporu školiteľom a školiteľkám,

      - podieľať sa na propagácii a hodnotení vzdelávacích programov,

      - prinášať inšpiratívne  podnety na nové vzdelávacie a rozvojové aktivity.

 • Prevziať zodpovednosť za vedenie časti vzdelávacieho projektu zameraného na prípravu a podporu školiteľov, využitie nových technológií vo vzdelávaní a individuálne sprevádzanie, ktorý je určený pre širšiu saleziánsku rodinu

     - pripravovať pracovné stretnutia a procesy projektu,

     - podieľať sa na aktivitách, ich reportovaní a vyúčtovaní.

 • Podieľať sa na tvorbe a realizácii projektov spolupráce so zahraničnými partnermi (aj v cudzom jazyku)

     - komunikovať s medzinárodnou mládežníckou organizáciou Don Bosco Youth Net (DBYN) a so Saleziánskym mládežníckym hnutím (SYM),

     - prekladať inšpiratívne texty z cudzieho jazyka,

     - sprostredkovať zahraničné ponuky mladým.

 • Voliteľné: podľa osobného záujmu a kapacity rozvíjať svoje školiteľské zručnosti a študovať témy, ktoré by sa dali prinášať do saleziánskeho prostredia vo forme vzdelávacích podujatí.

 

Požiadavky na uchádzača/ku:

 • nadšenie pre učenie sa nových vecí a zručností,
 • ochota a schopnosť spolupracovať v tíme,
 • schopnosť pripravovať a viesť vzdelávacie programy v rámci neformálneho vzdelávania,
 • znalosť angličtiny na komunikačnej úrovni,
 • práca s textom (editovanie metodík, tvorba zápisov zo stretnutí, písanie projektových správ a podobne),
 • práca s PC a internetom na úrovni pokročilého používateľa.

 

(Mierne) výhody pri výberovom konaní:

 • skúsenosť s lektorskou a metodickou činnosťou,
 • znalosť a vzťah k saleziánskemu prostrediu,
 • vodičský preukaz typu B,
 • priama skúsenosť z našej organizácie.

 

Platové podmienky: 900€ - 1 000€ brutto (podľa predchádzajúcich skúseností a praxe).

Predpokladaný termín nástupu: od 01. 03. 2020 (prípadne podľa dohody skôr alebo neskôr).

 

Záujemca sa môže prihlásiť poslaním životopisu a motivačného listu e-mailom na adresu: riaditel@domka.sk najneskôr do 11. 12. 2019.

 

Motivačný list by mal obsahovať aj informáciu o:

 • dôvodoch záujmu o prácu na sekretariáte Domky,
 • oblastiach záujmu uchádzača,
 • možnom prínose uchádzača pre sekretariát Domky,
 • možnom termíne nástupu do práce.

 

Priebeh výberového konania:

 1. kolo - registrácia uchádzačov do 11. 12. 2019 (zaslať životopis a motivačný list)
 2. kolo - vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor
 3. predpokladané ukončenie výberového konanie je do 07. 01. 2020.

 

Bližšie informácie: Andrej Skala, riaditeľ sekretariátu

                               riaditel@domka.sk

                               0915 035 257

Domka sekretariát

 

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                          Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco