24.05.2019 11:49

VÝBEROVÉ KONANIE - Koordinátor/ka VZDELÁVANIA

VÝBEROVÉ KONANIE - Koordinátor/ka VZDELÁVANIA
Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia vyhlasujú výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta na čiastočný úväzok/brigádu: Koordinátor/ka VZDELÁVANIA

 

Hľadáme šikovného a zodpovedného (alebo šikovnú a zodpovednú) pracovníka/pracovníčku na čiastočný úväzok/dohodu o brigádnickej činnosti študentov v rozsahu cca 16 hodín týždenne, ktorému/ktorej:

 • záleží na výchove a rozvoji mladých
 • vyhovuje štýl neformálneho vzdelávania
 • vyhovuje kombinácia precíznej administratívnej činnosti a spolupráce s ľuďmi na príprave podujatí
 • nechýba cit pre spoluprácu a ochotne tvaruje svoje predstavy v prospech dosiahnutia spoločných cieľov
 • vyhovuje práca v saleziánskom prostredí a úzka spolupráca so Saleziánskym pastoračným tímom (SDB, FMA, Laura, Domka)
 • nerobí problém základné porozumenie a komunikácia v anglickom, prípadne inom cudzom jazyku.

 

 

Pozícia je vhodná aj pre študentov alebo mamičky/oteckov na materskej. Miesto vykonávania práce je na Miletičovej 7, Bratislava. Pozícia je celoročná (včítane letných prázdnin s možnou dohodou o čase podľa potreby) a je súčasťou vzdelávacieho projektu s perspektívou minimálne na 2 roky.

 

Očakávame, že sa s nadšením pustíš do nasledujúcich úloh:

 • Administratívne a koordinačné práce pri vzdelávacích podujatiach v saleziánskom prostredí (ako podpora manažéra pre vzdelávanie a neskôr samostatne)
  • Organizačná príprava vzdelávacích podujatí (zabezpečenie miesta, komunikácia so záujemcami a účastníkmi, komunikácia so školiteľmi)
  • Vyúčtovanie a zostavenie stručnej správy z podujatia, archivácia fotografií a dokumentov, evidencia podujatia v elektronickom systéme a pod.
  • Ide najmä o podujatia ako Tréning trénerov – T4T, Tréning facilitácie, stretnutia školiteľov Školy pre animátorov (ŠpA), školenia ŠpA, 7 návykov, Základný animátorsky kurz, Cesty zrenia, krátke semináre/webinare v téme individuálneho sprevádzania a pod.
 • Starostlivosť o aktualizáciu informácií na vznikajúcom portáli vzdelávacích ponúk a koordinácia úprav metodík a materiálov pre databázu animátorských metodík
  • Príležitosť byť súčasťou tímu, ktorý vytvára portál vzdelávacích ponúk a databázu metodík (nielen) v saleziánskej rodine
  • Aktualizovanie informácií o vzdelávacích podujatiach na webovej stránke (po zaškolení)
  • Asistencia pri koordinácii práce skupiny dobrovoľníkov a dobrovoľníčok spracúvajúcich metodiky
 • Koordinačná podpora publikačnej činnosti
  • Komunikácia s autorkami, korektorkou, grafičkou, tlačiarňou
 • Podľa síl, kapacity a chute (nevyžaduje sa) možnosť učiť sa a podieľať sa na:
  • lektorskom vedení vzdelávacích podujatí
  • príprave a spracovaní metodík pre stretká, tábory, duchovné obnovy a pod.

 

 

Požiadavky na uchádzača/ku:

 • Nadšenie pre učenie sa nových vecí a zručností
 • Ochota a schopnosť spolupracovať v tíme
 • Flexibilita poskytovať organizačnú a administratívnu podporu v rôznych oblastiach podľa aktuálnej potreby
 • Základná práca s textom (napísanie krátkej správy z podujatia, e-mailová komunikácia a pod.)
 • Znalosť základov angličtiny/iného cudzieho jazyka
 • Práca s PC a internetom na úrovni používateľa

 

(Mierne) výhody pri výberovom konaní:

 • záujem o tému individuálneho sprevádzania mladých
 • znalosť a vzťah k saleziánskemu prostrediu (napr. priama skúsenosť z niektorej z organizácií v rámci saleziánskej rodiny)
 • vodičský preukaz typu B

 

Platové podmienky: 370€ mesačne brutto (podľa reálne odrobenej práce v danom mesiaci)

 

Predpokladaný termín nástupu: podľa dohody, možné už od 1. 7. 2019

 

Záujemca/záujemkyňa sa môže prihlásiť poslaním životopisu a krátkeho motivačného listu e-mailom na adresu jan.m.mihalik@sdb.sk.

 

Prvé vyhodnotenie uchádzačov budeme robiť po 12.6. 2019.

 

Motivačný list by mal obsahovať aj informáciu o:

 • dôvodoch záujmu o prácu pre Saleziánov don Bosca
 • oblastiach záujmu uchádzača
 • možnom prínose uchádzača
 • možnom termíne nástupu do práce

 

Priebeh výberového konania:

1. kolo – registrácia uchádzačov do 12.6. 2019 (životopis, motivačný list)

2. kolo – vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný rozhovor

 

Bližšie informácie: Ján Mihálik, jan.m.mihalik@sdb.sk, 0903 709 422

Domka sekretariát

 

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                          Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco