10.09.2019 10:30

Kurz Teológia pre mladých opäť otvára svoje brány aj pre prvákov

Kurz Teológia pre mladých opäť otvára svoje brány aj pre prvákov
Nestačia ti odpovede, ktoré ponúka katechizmus? Chceš sa naučiť niečo viac? A hlavne, chceš si prehĺbiť svoj vzťah s Bohom tým, že Ho viac spoznáš? Tak tu máme niečo pre teba.

Kurz Teológia pre mladých (TpM) je jediný svojho druhu na Slovensku a pozostáva z dvojročného cyklu. Približuje krásu Boha ako ju poodhaľuje teológia od čias Cirkevných otcov až po súčasné uvažovanie. Kombinuje intelektuálne teologické poznanie s osobnou modlitbou a živým spoločenstvom.

 

Pre koho

Program je určený (duchom) mladým ľuďom od 18 do 34 rokov. Podmienkou je absolvo­vaná maturita. Predpokladáme, že na pozvanie zareagujú najmä (no nielen) anga­žujúci sa ľudia, ktorí pociťujú potrebu klásť otázky a hľadať odpovede.

 

Čo získaš

Naším cieľom je predstaviť a voviesť účastníkov do krásy kresťanskej teológie, ktorá je úzko spojená s konkrétnym životom. Spoznajú nové horizonty, ktoré idú hlbšie ako to, na čo bežne narazia v homíliách alebo katechézach v strediskách a pastoračných centrách.

 

 

 

 

Obsah:

Prvý ročník

I. Víkend – Fundamentálna Teológia (čo je teológia, magistérium, katechizmus

katolíckej cirkvi, tradícia... a základné pojmy filozofie) 

II. Víkend – Trojica a Kristológia 

III. Víkend – Antropológia (Protológia, Gratia, Eschatológia) 

Letná škola – Sviatosti (iniciačné sviatosti) 

 

Druhý ročník

I. Víkend – Ekleziológia (tajomstvo Cirkvi) 

II. Víkend – Spiritualita (svedectvo Cirkvi) 

III. Víkend – Morálna teológia (život Cirkvi) 

Letná škola – Pastorálna teológia (nové výzvy, ako odovzdávať vieru) 

 

 

Lektori: Vladimír Peregrim SDB, Peter Ondrej SDB, Peter Štellmach SDB, Gabriela Baňasová FMA, Elena Holá FMA

 

Organizátor si vyhradzuje možnosť zmeny lektorov podľa okol­ností.

 

 

 

 

Táto krása a komplexnosť teologickej reflexie, vychádzajú­cej zo života Cirkvi, sa dosahuje integráciou patristiky, biblických vied, liturgie, spirituality, umenia, modlitby a spoločenstva do jednotlivých tém. Každú tému poňali školitelia komplexne, ale vychádzajú zo života Cirkvi (kde skúsenosť stojí pred teóriou).

Okrem prednáškovej časti lektor kurzu vyberie vhod­né texty na čítanie. Zvyčajne to bude: jeden text z patristiky a jeden zo súčasnej teológie. Účastníci na základe nich napíšu esej/osobnú refle­xiu opierajúc sa o čítané texty.

 

Rozsah

Dvojročný cyklus stretnutí: jeden rok obsahuje 3 víken­dovky a „letnú školu“ (5 dní).

Prvý víkend sa uskutoční na jeseň, druhý v pôste, tretí okolo sviatku Zoslania sv. Ducha.

 

Termín

1. kurz: 6. - 8. 12. 2019

2. kurz: 6. - 8. 3. 2020

3. kurz: 29. - 31. 5. 2020

Letná škola sa uskutoční 2. - 6. 9. 2020

 

UBYTOVANIE

Víkendové kurzy aj letná škola budú prebiehať v Badíne.

 

Prihlasovanie

Do 12. októbra 2019 je potrebné poslať: životopis s fotkou a motivačný list na mail: elena@domka.sk

 

Po ukončení prihlasovania prebehne “výberové konanie”. Vybraným uchádzačom a uchádzačkám sa ohlásime s podrobnejšími informáciami.  

 

Cena

Výška účastníckeho poplatku za celý program Teológia pre mladých (1. aj 2. ročník spolu):

 

 

cena za 1 víkendovku

cena za 1 letnú školu

   

              

   

ŠTUDENT

 

45€

 

90€

PRACUJÚCI

 

65€

 

140€

 

 

 

Poplatok zahŕňa ubytovanie a stravu (raňajky, obed, večera), malé občerstvenie, program, manuál pre účastníka, materiálne zabezpečenie a náklady spojené s prítomnosťou lektorov (ktorí prednášajú bez nároku na honorár).

 

Účastnícke poplatky nevykryjú všetky naše náklady, ktoré sú s kurzom spojené.  Ak sa rozhodnete zaplatiť vyššiu ako stanovenú sumu alebo aj plnú sumu, podporíte rozvoj tohto programu a ďalších vzdelávacích aktivít v saleziánskom prostredí.

 

Podrobnejšie informácie nájdeš aj TU.

Ak máš nejaké otázky píš na mail: elena@domka.sk

 

 

 

 

 

Domka sekretariát

 

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                          Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco