26.08.2019 09:27

Aj túto jeseň sa otvoria brány pre nováčikov školenia Škola pre animátorov (ŠpA).

Aj túto jeseň sa otvoria brány pre nováčikov školenia Škola pre animátorov (ŠpA).
Škola pre animátorov je dvojročný kurz pozostávajúci zo štyroch víkendov. Počas nich si účastníci môžu prehĺbiť vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré súvisia s animátorstvom. Témy na štyri víkendy sú: 1. Animátorstvo a preventívny systém, 2. Osobné stretnutie a sprevádzanie, 3. Odovzdávanie viery – povolanie animátora, 4. Hodnota spoločenstva.

 

 

Účastníkom ponúkame:
-    Užitočné a praktické informácie pre vykonávanie animátorskej služby
-    Stretávanie sa počas dvoch rokov na štyroch víkendových kurzov, spoznanie nových                   inšpiratívnych ľudí.
-    Priestor na vzájomné zdieľanie sa a na prežitie silných duchovných momentov.
-    Zážitok spoločenstva a spolupráce saleziánskej rodiny.
-    Certifikát o absolvovaní ŠpA (v prípade absolvovania všetkých kurzov)

Účastník musí spĺňať nasledovné podmienky:
-    vek 16 rokov a viac
-    skúsenosť v práci s mládežou
-    záujem absolvovať všetky štyri kurzy

Výhodou pri výbere účastníkov z pomedzi uchádzačov je ak:
-    uchádzač za posledný rok systematický pracoval s deťmi a mládežou
-    je členom Domky alebo Laury, alebo má inú príslušnosť k saleziánskemu prostrediu (kontakt       s SDB, FMA, ASC...)
-    uchádzač absolvoval základné animátorské vzdelávanie

Kurzy sú spoločné pre chlapcov a dievčatá a uskutočňujú sa na dvoch miestach. Začínajú v piatok večerou (18:00) a končia v nedeľu obedom (14:00).

 

 

1. kurz - Západ

Dátum: 15. - 17. november 2019

Miesto: Slávnica

Deadline na prihlásenie: 1. október 2019

Deadline na zaplatenie účastníckeho poplatku: 1. november 2019

 

Účastnícky poplatok:

  • pre členov Domky - 40€.
  • pre účastníkov, ktorí v roku 2019 nie sú členmi Domky - 45€

 

(Overiť členstvo v Domke na rok 2019 je možné u správcu systému Teepee v tvojom stredisku Domky. Evidovať sa za člena Domky je možné u predsedu tvojho strediska Domky).

V prípade možnosti a záujmu podporiť vzdelávanie v Domke môžeš uhradiť plnú sumu 55€.

 

Údaje k platbe prevodom:
Č. účtu: IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757
Variabilný symbol: 201913
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka

 

 

1. kurz - Východ

Dátum: 8. – 10. november 2019

Miesto: Krompachy

Deadline na prihlásenie: 1. október 2019

Deadline na zaplatenie účastníckeho poplatku: 1. november 2019

 

Účastnícky poplatok

  • pre členov Domky - 40€.
  • pre účastníkov, ktorí v roku 2019 nie sú členmi Domky - 45€

 

(Overiť členstvo v Domke na rok 2019 je možné u správcu systému Teepee v tvojom stredisku Domky. Evidovať sa za člena Domky je možné u predsedu tvojho strediska Domky).

V prípade možnosti a záujmu podporiť vzdelávanie v Domke môžeš uhradiť plnú sumu 55€.

 

Údaje k platbe prevodom:

Č. účtu: IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757
Variabilný symbol: 201912
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka

 

 

Počet účastníkov na jeden kurz je obmedzený (max. 25), preto si organizátor vyhradzuje právo dodatočného výberu z prihlásených uchádzačov. Účasť na kurze bude potvrdená e-mailom. Uchádzačom, ktorí nebudú vybraní, bude vrátený účastnícky poplatok v plnej výške.


Prihlásení účastníci dostanú bližšie informácie o kurze e-mailom.

Pre viac informácií píšte na elena@domka.sk

 

 

Domka sekretariát

 

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                          Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco