2% z dane

Poukázaním Vašich percent z dane podporujete činnosť v strediskách a predovšetkým mladých domkárov.

Finančná podpora projektu

Ak máte záujem stať sa sponzormi našej služby, môžete nás podporiť.

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

(do popisu transakcie prosím napíšte slovo dar)