Blog

Počet Domkárov z roka na rok rastie. K našej aktivite však potrebujeme aj vašu pomoc.

Počet Domkárov z roka na rok rastie. K našej aktivite však potrebujeme aj vašu pomoc.

V roku 2022 stúpol počet členov organizácie Domka – Združenie saleziánskej mládeže, na číslo 8 768. Vďaka mnohým mladým sa vykonáva veľa dobrého po celom Slovensku i v zahraničí. No k našej činnosti potrebujeme pomoc aj od vás – našich podporovateľov. Darovaním vašich 2% (alebo aj 3%) nás môžete posúvať vpred.

Hlavnou činnosťou Domky po celom Slovensku je organizovanie pravidelnej systematickej činnosti v podobe krúžkov a stretiek. Tých bolo v roku 2022 registrovaných až 638.

Okrem týchto pravidelných činností organizujeme jednodňové a viacdňové aktivity, ktorých bolo 737.

V roku 2022 sa do všetkých aktivít po Slovensku i v zahraničí zapojilo 2 114 dobrovoľníkov.

Aj v roku 2022 sme ponúkli tisíckam mladých vzdelávacie aktivity organizované doma i v zahraničí. Okrem toho sa mladí zúčastnili aj rovesníckych táborov, výmenných pobytov, výtvarného tábora, miništrantského tábora, športových a kultúrnych podujatí či festivalov.

Najväčšou výzvou v roku 2022 bola reakcia na vojnu na Ukrajine a situáciu, ktorá nastala po príchode mnohých utečencov na Slovensko. Naši dobrovoľníci sa od prvej chvíle zapájali najskôr na hraniciach, v strediskách na východe a neskôr všade po celom Slovensku, kde sa Ukrajinci usadili. Domka – sekretariát prevzala zodpovednosť za voľnočasové aktivity pre cca 300 detí a mladých žijúcich v utečeneckom zariadení v Gabčíkove. Do leta chodili 3x do týždňa dobrovoľníci venovať svoj čas a vytvárať voľnočasový program pre Ukrajincov. V lete sa uskutočnili 4 turnusy táborov, z čoho na jednom sa zúčastnili aj zahraniční animátori z našich partnerských organizácii. Od jesene 2022 sa program upravil na návštevy 2x do týždňa, kedy sa deti vzdelávajú prostredníctvom pravidelných krúžkov – učenie sa slovenského jazyka, hudobný krúžok, tvorivý krúžok,…

Vaše darované 2% (3%) nám pomáhajú vytvárať príležitosti pre deti a mladých. Ďakujeme, že nás podporujete. Aj tento rok môžete tak spraviť vyplnením tlačiva, ktoré nájdete na stránke skvelyvykon.sk.