Blog

Po 2 rokoch pandémie sa opäť uskutočnila LETNÁ ŠKOLA TEOLÓGIE

Po 2 rokoch pandémie sa opäť uskutočnila LETNÁ ŠKOLA TEOLÓGIE

Začiatkom septembra sa  po 2 rokoch uskutočnila letná škola kurzu Teológia pre mladých. Sme radi, že sme sa po dlhšej dobe mohli stretnúť všetci osobne a zahĺbiť sa opäť do štúdia. 

Prváci začali témami o Antropológii a Teológii tela. Pokračovali  témou sviatostí, v rámci ktorej navštívili Kláštor Premenenia Pána v Sampore. Druháci začali letnú školu pastorálnou teológiou, počas ktorej rozoberali aj rôzne aktuálne otázky saleziánskych stredísk na Slovensku. Kurz ukončili hodinami spirituálnej teológie. 

Počas týždňa mali účastníci aj spoločnú opekaču, večery strávené pri spoločenských hrách a v sobotu nasledovalo prezentovanie záverečných prác druhákov.

Letnú školu sme ukončili slávnostnou omšou a obedom, kde sme sa rozlúčili s druhákmi. Tešíme sa zo všetkých nových absolventov a ďakujeme za spoločne strávený čas zameraný na prehlbovanie poznania krásy a tajomstva Boha. 

Napísala: účastníčka Jana Leššová