Blog

Osemtisícšesťstošestnásť dôvodov byť vďačný!

Osemtisícšesťstošestnásť dôvodov byť vďačný!

Podporte Domku dvomi percentami v Roku vďačnosti.

Aj v roku 2024 máte možnosť podporiť Domku – Združenie saleziánskej mládeže dvomi percentami z vašich daní. Rok, ktorý je pre saleziánsku mládež na Slovensku taký výnimočný – pripomíname si v ňom jubilejné 100. výročie príchodu saleziánov na naše územie a taktiež 200 rokov od známeho sna dona Bosca, zakladateľa saleziánov, ktorý predurčil jeho životnú cestu. Z dôvodu týchto jubileí slávime v saleziánskej rodine Rok vďačnosti – a s vďakou pozeráme aj na projekty, ktoré sa nám podarilo uskutočniť v minulom roku.

Jedným z našich základných poslaní je vzdelávanie mladých v duchu preventívneho systému dona Bosca. Vopred predchádzať nežiaducim javom a nie až dodatočne riešiť následky. Táto viac ako 150 ročná tradícia, k saleziánom, a priamo do Domky priťahuje každoročne tisíce mladých, ktorí sú ochotní venovať svoj voľný čas pre druhých rôznym spôsobom. 

V roku 2023 sa k členstvu Domky hlásilo až 8 616 mladých ľudí, z toho vo veku do 30 rokov osemtisícdvestošesťdesiatosem. Celkový počet dobrovoľníkov je 8 186. Z toho vyplýva, že zvyšok tvoria deti, ktorým sa dobrovoľníci venujú. Naša činnosť je väčšinou “tradičná”. Deti, ktoré k nám do stredísk prichádzajú sa formujú na stretkách či krúžkoch a vidia svojich starších kamarátov ako s nimi trávia čas. Následne aj u nich vzniká túžba stať sa takýmto vedúcim animátorom pre ostatných – formovať, pomáhať a prispievať k nášmu dielu naďalej. Až 751 vedúcich základných kolektívov sme mali v roku 2023 a tieto krúžky a stretká navštevovalo až 9 284 účastníkov.

Okrem pravidelných aktivít pre deti a mladých, si animátori v strediskách po celom Slovensku chystajú aj rôzne jednodňové podujatia, ktorých sa za rok 2023 uskutočnilo až 605, pričom ich navštívilo neuveriteľných 33 110 ľudí. Podarilo sa realizovať aj viacdňové podujatia (274) s počtom návštevníkov 10 944. Z toho bolo 264 podujatí vzdelávacích. Domkárom a Domkárkam sa podarilo tiež realizovať aj pobytové podujatia (81) s tritisíctristopäťdesiatimitromi účastníkmi. Tento počet zahŕňa podujatia uskutočnené na Slovensku bez zahraničných návštevníkov (70 podujatí), so zahraničnými návštevníkmi (6 podujatí), podujatia realizované v zahraničí (4) a jednu medzinárodnú spoluúčasť na podujatí.

Naše aktivity sa uskutočňujú prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorí sú zapojení v projekte Ochrany detí. Príručka (Ochrana detí, Príručka saleziánskeho dobrovoľníka), ktorou sa riadia, obsahuje základné pravidlá pre prácu s deťmi a mladými v našom pastoračnom prostredí. V jednotlivých strediskách ide prioritne o pravidelné stretnutia kolektívov, krúžky (športové, výtvarné, hudobné, dramatické,…), tábory (pobytové, prímestské,…) rôzne kempy a podobne. 

Pod záštitou sekretariátu sa tiež každoročne uskutočňuje séria podujatí, ktoré by sme mohli rozdeliť na niekoľko kategórií: vzdelávacie, ktoré formujú animátorov v saleziánskej pedagogike – Škola pre animátorov, Základný animátorský kurz a Cesty zrenia, aktivity zamerané na osobnostný rozvoj – 7 návykov pre mladých a saleziánsku rodinu či Teológia pre mladých, športové podujatia – celoslovenský futbalový turnaj KAMA, Saleziánske majstrovstvá Slovenska v hokejbale, turnaj vo volejbale. Tiež zahraničné podujatia, medzistrediskové či medzinárodné výmeny animátorov a tábory (výtvarný a miništrantský). Takto sa v roku 2023 udiali desiatky podujatí s počtom viac ako 800 účastníkov.

Naše projekty by sa bez vašej pomoci nemohli stať realitou. Ak spoločne s nami Veríte mladým, podporte Domku preukázaním dvoch percent z daní aj tento rok. Potrebné tlačivo nájdete na našej stránke TU

__

Jednotlivé strediská môžete podporiť tiež. Ich tlačivá nájdete na stránkach jednotlivých stredísk, alebo priamo v stredisku v danom meste či obci.