Strediská

Stredisko je organizačnou jednotkou združenia. Vzniká a zaniká rozhodnutím predsedníctva.

 

Mapa stredísk

 

 

Banská Bystrica 
Bardejov 
Bratislava – Daliborovo nám.
Bratislava – Mamateyova 
Bratislava – Miletičova 
Bratislava – Trnávka
Brezno

Dubnica nad Váhom 
Humenné 
Ivanka pri Dunaji 
Kaplna 
Košice 
Lisková 
Michalovce 
Námestovo 
Nová Dubnica
Partizánske 
Poprad 
Prešov 
Rožňava 
Ružomberok 
Sabinov 

Senica 
Šarišské Michaľany

Trnava 
Uzovský Šalgov
Zlaté Moravce
Zvolen 
Žilina 

 

 

 

Kontakty a adresy:

 

Banská Bystrica - Tatranská 38/A, 974 11 Banská Bystrica, bystrica@domka.sk
Bardejov – Nám. sv. Rodiny 1, 085 01, Bardejov, bardejov@domka.sk
Bratislava – Daliborovo nám. – Daliborovo nám. 1, 851 01 Bratislava, daliborko@domka.sk
Bratislava – Mamateyova – Mamateyova 4, 851 04 Bratislava, mamateyova@domka.sk
Bratislava – Miletičova – Miletičova 7, 821 08, Bratislava, mileticova@domka.sk
Bratislava – Trnávka – Okružná 13, 821 04, Bratislava, trnavka@domka.sk
Brezno - Brezenská 2, 977 01, Brezno, brezno@domka.sk

Dubnica nad Váhom Námestie sv. Jakuba 2, 018 41 Dubnica n/Váhom, dubnica@domka.sk
Humenné – Štefánikova 33, 066 01, Humenné, humenne@domka.sk
Ivanka pri Dunaji – Cintorínska 7, 900 28 Ivanka pri Dunaji, ivanka@domka.sk
Kaplna – Železničná 5, 900 84 Báhoň, kaplna@domka.sk
Košice – Tri hôrky17, 040 11 Košice, kosice@domka.sk
Lisková – Lisková 35, 034 81 Lisková, liskova@domka.sk
Michalovce – Špitálska 15, 071 01 Michalovce, michalovce@domka.sk
Námestovo – Mlynská 677/40, 029 01 Námestovo, namestovo@domka.sk
Nová Dubnica – Gorkého 23, 018 51 Nová Dubnica, novadubnica@domka.sk
Partizánske – Šípková 324/1, 958 03 Malé Uherce, partizanske@domka.sk
Poprad – Velické nám. 1, 058 01 Poprad, poprad@domka.sk
Prešov – Jána Bottu 9, 080 01 Prešov, presov@domka.sk
Rožňava – Nám. baníkov 30, 048 01 Rožňava, roznava@domka.sk
Ružomberok – Klačno 2211/39, 034 01 Ružomberok, ruzomberok@domka.sk
Sabinov – Puškinova 9, 083 01 Sabinov, sabinov@domka.sk

Senica – Komenského 958/16, 905 01 Senica, senica@domka.sk
Šarišské Michaľany – Hviezdoslavova 19, 082 22 Šarišské Michaľany, michalany@domka.sk

Trnava – Jána Hlubíka 11, 917 01 Trnava, trnava@domka.sk
Uzovský Šalgov – Uzovský Šalgov 145, 082 61 Ražňany, salgov@domka.sk
Zlaté Moravce – Hollého 23, 953 01 Zlaté Moravce, moravce@domka.sk
Zvolen – Novozámocká 73, 960 01 Zvolen, zvolen@domka.sk
Žilina – Rajecká 17, 010 01 Žilina, zilina@domka.sk

 

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                          Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco