Štruktúra

 

Najvyšším orgánom Domky je Valné zhromaždenie. Tvoria ho zástupcovia stredísk a zasadá spravidla raz ročne. Volí členov predsedníctva, kontrolnej komisie a rozhoduje o dôležitých otázkach smerovania organizácie.

 

V čase mimo zasadnutia Valného zhromaždenia je najvyšším orgánom Domky Predsedníctvo. Na jeho čele stojí predseda, ktorý je spolu s podpredsedom štatutárnym zástupcom organizácie. Predsedníctvo menuje poradnú radu a riaditeľa ústredia.

 

Sekretariát a Kontrolná komisia napomáhajú strediskám lepšie a kvalitnejšie vykonávať ich činnosť. Ústredie pripravuje pre členov stredísk rôzne vzdelávacie, športové a iné Celoslovenské podujatia (CSP).

 

Viac o organizačnej štruktúre stredísk i o tom, kde sa nachádzajú, sa dozviete v sekcii Strediská.

 

štruktúra Domky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                          Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco