Kto sme

Domka – Združenie saleziánskej mládeže je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Počtom členov, množstvom aktivít i dobrovoľníckym potenciálom patrí k najväčším mládežníckym organizáciám na Slovensku. Združuje viac ako 8 400 členov, predovšetkým detí a mladých vo veku od 6 – 30 rokov v 29 strediskách.

Je súčasťou celosvetového Saleziánskeho mládežníckeho hnutia, členom Rady mládeže Slovenska, viacerých regionálnych rád mládeže a tiež európskej siete saleziánskych mládežníckych organizácií Don Bosco Youth-Net (DBYN). 

 

 

Na čom nám záleží

 

Mladí a zábavaPoslaním Domky je venovať sa výchove mladých. Pomáhame tak mladým ľuďom rozvíjať ich osobnosť a uvedomiť si hodnoty a schopnosti, ktoré majú. Zameriavame sa teda na výchovu samostatných, vzdelaných a spoločensky zodpovedných mladých ľudí. Vedieme ich k tomu, aby angažovanosť považovali za súčasť svojho životného štýlu.

 

Ako pracujeme

 

Základom našej činnosti a komunikácie je preventívny výchovný systém dona Bosca s viac ako 150-ročnou tradíciou. Prostredníctvom neho ukazujeme mladým, ako radostne prežívať každodenný život. Pomocou aktivít sa snažíme u detí a mladých prechádzať nežiaducim javom, nie dodatočne liečiť ich následky.

 

 

Piliere výchovy

 

Záleží nám na integrálnom raste mladých ľudí. Snažíme sa rozvíjať ich z duchovnej, duševnej, fyzickej i sociálnej stránky. Každú z nich charakterizuje jeden zo symbolov. Škola – ako rozvoj duševnej a intelektuálnej stránky, ihrisko je miesto, kde sa mladí hrajú a rozvíjajú z fyzickej oblasti. V kaplnke dbáme na ich duchovný rozvoj a dom, pripomínajúci rodinu, pohodu a prijatie symbolizuje sociálny rozvoj.

 

 

Animátor a detiKomu sa venujeme

 

Naše aktivity sú určené najmä deťom a mladým vo veku 12 – 25 rokov. Sme otvorení aj pre mladších, ktorí majú záujem zažiť niečo nové. Svoju pozornosť zameriavame aj na „dospelých domkárov“ a mladé rodiny, spolu s ktorými vytvárame viacgeneračnú výchovnú komunitu. Sociálne slabším a znevýhodneným sa tiež pomáhame začleniť do života spoločnosti.

 

 

S kým spolupracujeme

 

Najintenzívnejšie nás v našej činnosti sprevádzajú Saleziáni don Bosca (SDB). Úzko tiež spolupracujeme so Združením saleziánov spolupracovníkov (ASC), s organizáciou Laura, združenie mladých a s misijným združením Savio. Do vybraných projektov sa zapájame spolu s ďalšími organizáciami.

 

 

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                          Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco