Predstavenie Domky

 

Domka – Združenie saleziánskej mládeže je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. S počtom viac ako 8 400 členov, predovšetkým detí a mladých vo veku od 6 – 30 rokov, patríme k najväčším mládežníckym organizáciám na Slovensku.

 

V 29 strediskách na celom Slovensku ponúkame deťom a mladým ľuďom nielen zmysluplné využitie voľného času, ale najmä priateľské vzťahy, rodinnú atmosféru, možnosť osobného rastu a mnoho ďalšieho.

 

 

O našom poslaní, spôsobe práce, pilieroch výchovy a cieľových skupinách sa dočítate v sekcii Kto sme.

 

O našich plánoch na najbližšie roky a o kľúčových oblastiach, na ktoré upriamujeme svoju pozornosť sa dozviete v Strategickom pláne.

 

V Základných dokumentoch sa nachádzajú stanovy, výročné správy a iné nevyhnutné dokumenty pre našu existenciu.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

Poslanie Domky

 

Domka sa venuje sprevádzaniu mladých ľudí. Cielene im vytvára v spolupráci s katolíckou rehoľou Saleziánov Don Bosca priestor pre angažovanosť a ponúka dôveru, zodpovednosť a podporu, primeranú ich veku a schopnostiam, aby ich podporila vo vyzrievaní v dobrých kresťanov a statočných občanov. Nadväzuje na výchovnú skúsenosť sv. Jána Bosca.

 

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                          Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco