Blog

Nádherný týždeň naplnený vôňou prírody, citom k umeniu, láskou k Bohu a prítomnosťou úžasných ľudí – Saleziánsky Plenér 2020

Nádherný týždeň naplnený vôňou prírody, citom k umeniu, láskou k Bohu a prítomnosťou úžasných ľudí – Saleziánsky Plenér 2020

Program Saleziánskeho Plenéru 2020 s názvom: Pleneriáda 15ROMANTICKÉ MA-LOVANIE – mal priniesť nový pohľad na náš život po COVIDe, nová inšpirácia a obnovený romantický pohľad do budúcnosti. Výtvarníčka Iva Jarošová – Štrbová ju veľmi invenčne a tvorivo s patričnou dávkou humoru pripravila a zadala tvorivé úlohy na jej zdokumentovanie.

Od 09. 08. do 16. 08. 2020 sa konal Saleziánsky Plenér na chate pri Banskej Belej – Halči. Témou jubilejného 15-teho plenéru boli tempery. Počas krásneho týždňa prežitého v lone Božej prírody sme sa stali súčasťou výhliadky na pleneriádu, kde sme si zaspomínali na všetkých minuloročných účastníkov maliarskeho tábora. Organizátorom projektu je akad. mal. Pavol Rehák za spolupráci akad. mal. Ivy Jarošovej-Štrbovej. Tému Plenéru 2020 obohatila i magistra Andrea Spišáková prezentáciou o romantizme či odbornou pomocou ako maliarka.

„Plenér 2020 mi dal nové poznatky o temperách a naučil som sa nové techniky. Bolo super, stretli sme sa so staršími kamarátmi a s mnohými novými ľuďmi. Program bol veľmi dobrý a zábavný. Teším sa na budúci rok,“ účastník Henrich O.

„Mne sa pačilo, že som sa naučil nové techniky, ktoré som doteraz ešte vôbec nepoznal. Veľmi ma oslovila prednáška o romantizme. I keď bolo počasie prevažne daždivé, plenér ostal plenérom a bol ešte krajším ako minulý rok.“  Zhodnotil účastník Daniel B.

„Tábor bol super! Našla som si veľa nových kamarátov a naučila som sa nové veci. Čo sa týka hladného žalúdka, jedlo mi veľmi chutilo. Najkrajším zážitkom bol večer, keď sme išli pozerať hviezdy len tak na lúku. Tiež sa mi páčilo, keď som hrala kalčeto, kým som čakala na sprchu 🙂 Jediná vec, ktorú by som zmenila, bolo skoré vstávanie.“ Vyjadrila svoje nadšenie účastníčka Daniela K.

Bol to nádherný týždeň naplnený vôňou prírody, citom k umeniu, láskou k Bohu a prítomnosťou úžasných ľudí na každom rohu chaty. Ďakujem Pánu Bohu, že i napriek COVID-u sme sa mohli zísť a načerpať množstvo síl do umeleckého i duchovného života a v neposlednom rade, vďaka patrí skvelému tímu organizátorov, umelcov, animátorov a kuchárok.

Spoločná foto

Napísala: účastníčka Veronika Maďarová