Blog

Na Medzistrediskovej výmene spoznáš aj samého seba

Na Medzistrediskovej výmene spoznáš aj samého seba

K tradičným letným ponukám, na ktoré sa animátori môžu už od jari hlásiť patrí MEDZISTREDISKOVÁ VÝMENA ANIMÁTOROV (MVA). Domka – sekretariát ponúkne strediskám možnosť na registráciu a potom zverejní tie, ktoré sa chcú zapojiť; teda prijať animátora z iného strediska a ponúknuť mu „nahliadnutie za oponu“ toho ich. Po všetkých týchto výmenách sa nám animátori ozývajú späť so vzácnymi spomienkami, skúsenosťami a zážitkami. Vznikajú silné kamarátstva ale i celoživotné lásky.


Po našej výzve na registráciu sa ako prvé ozvalo stredisko, síce saleziánske, no nie priamo patriace pod Domku, Luník IX. Výzvu, zúčastniť sa takejto MVA, ktorá zahŕňa prácu s rómskymi deťmi a je teda tak trocha misijnou záležitosťou, sa rozhodla prijať animátorka Mária zo strediska Trnava. O svojich skúsenostiach nám aj krátko napísala.

Keďže pochádzam zo saleziánskeho prostredia, MVA som registrovala už dlhšie no nikdy som v nej nebola zapojená. Tento rok som premýšľala o možnosti využiť leto aj iným spôsobom ako bežne. V jeden deň som na facebookovej stránke Domky videla ponuku, zúčastniť sa na tábore na Luníku IX v Košiciach. V tom období to bola pre mňa ideálna možnosť. Spolu s mojou kamarátkou, ktorá sa ku mne nečakane pridala, sme sa skontaktovali s Peťom Rothom SDB a dohodli sme sa, že v júli prídeme na tábor.

Až doteraz som nemala žiadnu skúsenosť s prácou s rómskymi deťmi a preto som sa snažila nemať žiadne očakávania a predstavy. Veľmi milo ma prekvapila partia dobrovoľníkov, ktorí sme sa na Luníku IX stretli. Niektorí chodievajú na Luník IX pravidelne, ostatní sme prišli po prvýkrát no aj napriek tomu sme sa stretli všetci s rovnakým zámerom, vďaka čomu sa nám podarilo vytvoriť pekné vzťahy a atmosféru ako pre nás, tak aj pre deti na tábore. Ešte počas priebehu tábora som si hovorila, že by som si vedela predstaviť sem znovu prísť zase o rok. Preto, ak ktokoľvek nad niečím podobným premýšľala, určite je to výborná príležitosť pre službu, búranie predsudkov či spoznávanie nových ľudí a rovnako aj seba.

Napísala účastníčka Mária
Foto: Juraj Chorvatovič