Blog

Na deťoch nám záleží, preto spájame sily. Časopis REBRÍK bude mať nového vydavateľa.

Na deťoch nám záleží, preto spájame sily. Časopis REBRÍK bude mať nového vydavateľa.

Bratislava, 29. jún 2020

Vydavateľstvo DON BOSCO a eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí sa dohodli na vzájomnej spolupráci. Od 1. 7. 2020 bude časopis vydávať saleziánske Vydavateľstvo DON BOSCO.

„Chceme deťom naďalej prinášať kvalitný časopis. V dnešných podmienkach však Rebrík potrebuje skúseného vydavateľa, aby bolo dielo udržateľné a naďalej sa šírilo. Preto sme prišli s ponukou vydávať časopis spoločne so saleziánmi, resp. s Vydavateľstvom DON BOSCO. Redakcia, poslanie, obsahové zameranie aj vekové určenie časopisu ostane zachované. Takto spojíme tvorivosť detského hnutia s organizačným zázemím vydavateľstva,“ povedal Juraj Králik, predseda eRka.

„Časopis Rebrík je výborné dielo, ktoré slúži deťom a je tu pre ich dobro. Na deťoch a mladých nám záleží. Saleziáni už od čias svojho zakladateľa dona Bosca svojou činnosťou pomáhajú z detí vychovávať dobrých kresťanov a statočných občanov. Preto sme s radosťou a zodpovednosťou prijali ponuku eRka a spájame sily pri vydávaní tohto jedinečného časopisu, ktorý vychádza už tridsať rokov,“ hovorí riaditeľ Vydavateľstva DON BOSCO Rastislav Sitár.

Rebrík je jediný katolícky časopis pre deti od 6 do 10 rokov na Slovensku. Podporuje aktívne prežívanie voľného času detí, rodinnú výchovu i školské vzdelávanie. Pomáha deťom v ich duchovnom raste, ponúka pekné čítanie, duchovné témy primerané veku dieťaťa, hravé precvičenie školského učiva, mnoho súťažných úloh, drobnosti pre šikovné ruky a veľa zábavy.

Veríme, že Rebrík cez nové podnety, aktivity a informácie naďalej bude prispievať ku kresťanskej výchove detí a podľa možností rozšíri počet záujemcov, čitateľov a odberateľov.

Predplatné na rok 2020/2021 sa nemení a zostáva vo výške 17,50 €. Viac informácií o časopise Rebrík nájdete na www.rebrik.sk.

Vydavateľstvo DON BOSCO je súčasťou saleziánskeho diela s osobitným poslaním šíriť evanjeliové hodnoty a dobro v podobe kvalitných a hodnotných kníh.

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách.

Informoval: Peter Novák, Vydavateľstvo DON BOSCO